Programska sjednica Zbora odreda

Trenutno pregledavate Programska sjednica Zbora odreda
  • Autor objave:

Sukladno Statutu Turopoljske udruge skauta “TUR” javno oglašavam održavanje godišnje programske sjednice Zbora odreda.

Temeljem statutarnih ovlasti i dužnosti Starješine (članak 9. i članak 10. Statuta) sazivam redovitu izbornu i izvještajnu sjednicu Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR” koju ćemo održati u srijedu, 20.12.2023. godine u učionici njemačkog jezika Osnovne škole Eugena Kvaternika, u Velikoj Gorici, s početkom u 19:30 sati.

Za sjednicu Zbora odreda predlažem sljedeći Dnevni red:    

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Usvajanje Programa s planom rada i aktivnosti za 2024. godinu
  4. Usvajanje Financijskog plana za 2024. godinu
  5. Donošenje odluke o godišnjoj članarini i mjesećnim članskim prilozima
  6. Inicijative, pitanja i prijedlozi

Svi radni materijali temeljem predloženog Dnevnog reda (planovi) objavljeni su na internetskim stranicama udruge:

PROGRAM I PLAN RADA S KALENDAROM AKTIVNOSTI – 2024

FINANCIJSKI PLAN – 2024

ODLUKA O CLANARINI I CLANSKIM PRILOZIMA – 2024

Ovime je svima omogućen uvida u izvještaje i planove, odnosno radne materijale za sjednicu Zbora o kojima svoje mišljenje, kritiku, pokudu ili pohvalu odrasle osobe (punoljetni članovi i predstavnici članova udruge) mogu iskazati pismeno putem e-maila na adresu: akonjev@gmail.com, Sadržaj pristiglih poruka članovima Zbora će biti predstavljen na sjednici.

Temeljem članka 15.6. Statuta svaka programska grupa na sastanku roditelja ili skrbnika, zakonskih zastupnika djece uoći sjednice Zbora izabire svog predstavnika (delegata) iz redova roditelja koji će zastupati interese članova programske grupe na sjednici Zbora.

Temeljem članka 9.3. Zbor čine punoljetni članovi i maloljetni članovi s navršenih 14 godina života te po jedan predstavnik (delegat) programske grupe koju čine članovi mlađi od 14 godina i predstavnici pravnih osoba, članica Odreda, koje imenuju osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

U članku 15.5. Statuta stoji da maloljetne osobe (s navršenih 14 godina života) mogu odlučivati na sjednici Zbora uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. Ovjerena pisana suglasnost treba biti predana ili dostavljena elektronskim putem prije početka sjednice.

U Velikoj Gorici, 19.11.2023.

Alen Konjević, predsjednik