Basne … Priče … Opet materijal za razmišljanje

Trenutno pregledavate Basne … Priče … Opet materijal za razmišljanje
  • Autor objave:

Što su to basne? Vrlo kratko i jednostavno – književna vrsta u kojoj se kao likovi mogu pojaviti biljke, stvari, pojave, pojmovi, životinje i uvijek su nositelji ljudskih osobina. Oni su bezlični, pojavljuju se bez imena. Lav je moćnik, lisica je lukavac, ovca je nevina, magarac je glupan. No svaka se basna sastoji od dva dijela: priče i pouke (moralna lekcija ili univerzalna istina).

Na redu je da prepišem i koju basnu, pa krenimo. (Ezopove basne)

DVIJE VREĆE

Svaki čovjek nosi dvije vreće: jednu sprijeda, a drugu otraga, a obje su pune mana. Ona sprijeda puna je tuđih, a ona otraga vlastitih mana. Zato ljudi svoje mane ne vide, a tuđe posve točno opažaju.

MRAV I GOLUB

Žedan mrav siđe k izvoru, ali ga povuče struja i stane se utapati. Kada to opazi golub, skine sa stabla grančicu i baci je u izvor. Na nju sjedne mrav i spasi se. Drugom je prilikom neki ptičar, sastavivši trske, išao uloviti goluba. Kada je to vidio mrav, ugrize ptičara za nogu. On osjeti bol, baci trske i time je golub imao priliku pobjeći.

Basna pokazuje da treba dobročiniteljima uzvraćati ljubav

LISICA I DRVOSJEČA

Bježeći od lovaca, opazi lisica nekog drvosječu i zamoli ga da je sakrije. On je savjetuje da uđe u njegovu kolibu i da se sakrije. Za kratko vrijeme dođu lovci i stanu pitati drvosječu je li vidio lisicu. On je govorom tajio da ju je vidio, a rukom je pokazivao gdje se sakrila. Oni se nisu obazirali na ono što je pokazivao, nego su povjerovali onome što je rekao. Lisica opazi da su oni otišli, izađe i stane se udaljavati bez riječi. Kad je drvosječa počne prekoravati da ga ni jednom riječju nije počastila, premda ju je spasio, ona će mu: „Ja bih ti uistinu zahvalila, da su ti djela ruku i karakter jednaki riječima.

Primjer čovjeka koji za sebe traži čestit postupak, a sam radi nečasna djela.

DOBRA I ZLA

Dobra su bila odviše slaba da se brane, pa ih Zla lako protjeraju. Dobra stignu na nebo i upitaju Zeusa kako da dođu među ljude. On odgovori da dođu među ljude jedno po jedno, a ne sva zajedno. Zbog toga Zla, jer borave u blizini, napadaju neprekidno ljude, a Dobra s neba silaze sporije.

Basna pokazuje da nitko na dobro ne nailazi brzo, a zlo svakoga danomice pogađa.