FIPO 2016 – Kesten

  • Autor objave:

Ako si sama, ako si noću

probdjela sate, vidjela zoru,

sjeti se mene, sjeti se tada,

šatora naših obasjanih vatrom,

logorskih noći i nas na straži.

 

Želio bih da oooo…

imena naša ponovo stoje

na kori divljeg kestena.

Marame naše tad da se spoje

u sjenci našeg kestena….

 

Ako si sama, ako u parku

ugledaš klince kako se smiju,

sjeti se mene, sjeti se tada

šatora naših obasjanih vatrom,

logorskih noći i nas na straži.

 

Želio bih da oooo…

imena naša ponovo stoje

na kori divljeg kestena.

Marame naše tad da se spoje

u sjenci našeg kestena….

 

INSTR.

 

Želio bih da oooo…

imena naša ponovo stoje

na kori divljeg kestena.

Marame naše tad da se spoje

u sjenci našeg kestena….   X2