Uvjeti i obveze članstva

Trenutno pregledavate Uvjeti i obveze članstva
  • Autor objave:

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE NOVIH ČLANOVA … I PODSJETNIK ZA SVE OSTALE.

 

AKTIVNOSTI

Svakom djetetu koje iskaže interes za uključivanje u aktivnosti ove udruge, u Izviđačkom odredu „Tur“ omogućavamo da mjesec dana dolazi na susrete, pa čak i na jedan izlet, a što ne stvara obvezu uplate članarine.

Kada dijete, uz suglasnost roditelja, odluči da želi biti član/ica Odreda, roditelji su dužni upoznati predsjednika udruge i predvodnika, ispuniti i predsjedniku predati ispunjeni Izjavu o učlanjivanju i Prijavnicu za tekuću, odnosno narednu godinu.

Redovito sudjelovanje na susretima skupina (jata poletaraca i patrola izviđača) koji se održavaju jednom u tjednu, te redovita uplata članarine uvjeti su za sudjelovanje na izviđačkim izletima i višednevnim aktivnostima. Svakoga mjeseca Odred organizira jedan ozbiljniji izlet izvan područja grada.

ČLANARINA I ČLANSKI PRILOG

Uplata članarine, u iznosu 150,00 kn, obveza je svakog člana koju je dužan izvršiti (uplatiti do sredine ožujka svake kalendarske godine, odnosno novi članovi uplaćuju je uplatom Upisnine. Članovi, odnosno roditelji maloljetnih članova dužni su redovito uplaćivati članarinu u iznosu koji utvrđuje Skupština odreda za svaku pojedinu godinu.

Uz to, a kako bismo svim članovima omogućili sudjelovanje na svim planiranim aktivnostima pod jednakim uvjetima, neovisno o tome hoće li u tekućem mjesecu član sudjelovati na planiranom izletu i redovitim programskim aktivnostima ili će izostati iz opravdanih razloga, uplaćuje se i mjesečni članski prilog u iznosu 110,00 kn (90,00 kn za svako sljedeće dijete/člana obitelji u članstvu udruge).

Članski prilog se uplaćuje za svih 12 mjeseci u godini, odnosno ne uplaćuje se za mjesec kada je uplaćena Upisnina i za one mjesece koda dijete nije bilo u članstvu udruge. Članski prilog se može uplatiti za više mjeseci unaprijed ili za cijelu godinu unaprijed. Za uplatu roditelji mogu od predvodnika preuzeti ispisane uplatnice za predstojeće tromjesečno razdoblje ili mogu samostalno, uz unos svih nužnih podataka, uplatu izvršavati e-banking plaćanjem putem priređenih predložaka.

Uprava odreda može donijeti odluku o smanjenju članarine za djecu iz obitelji sa specifičnom socijalno-ekonomskom situacijom (samohranim roditelj, višečlana obitelj s jednim zaposlenim roditeljem i skromnim mjesećnim prihodima i sl.).

ČLANOVI KOJI REDOVITO UPLAĆUJU ČLANSKE PRILOGE …

… ostvaruju pravo sudjelovanja na redovitim mjesečnim izletima BEZ DOPLATE, osim u slučaju da cijena izleta iznosi više od 150,00 kn (vrlo rijetko!)

… bez dodatne uplate DOBIVAJU NA KORIŠTENJE ODREDSKU MAJICU, IZVIĐAČKU KOŠULJU,  i nakon što polože obećanje/zavjet (nakon provedenih najmanje 3 mjeseca u udruzi) IZVIĐAČKU MARAMU u boji udruge. Ako član odustane od članstva u Odredu, odjevne predmete s obilježjima Odreda dužan je vratiti udruzi, jer bi zloporaba odore s obilježjima udruge mogla štetiti ugledu i interesima Odreda.

… OSIGURANI SU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA – osiguranje pokriva razdoblje od 365 dana/24 sata dnevno, dakle djecu nije potrebno osiguravati preko škole, no ako su i osigurana drugdje, ovim osiguranjem udruga ih dodatno osigurava. Naknada za eventualni slučaj loma ekstremiteta iznosi 200 eura.

Za sudjelovanje na višednevnim aktivnostima participacija se određuje prema realnim troškovima sudjelovanja na aktivnosti (dvodnevni izlet s noćenjem, petodnevni bivak ili logorovanje u trajanju od 7-20 dana).

IZJAVA O UČLANJIVANJU (Preuzmite je na linku: IZJAVA_O_UCLANJIVANJU_TUS_TUR)

Temeljem odredbi novog Zakona o udrugama, svaka je udruga dužna voditi urednu evidenciju svojih članova.

Punoljetni članovi Izjavu o učlanjivanju ispunjavaju i potpisuju sami, a za maloljetne članove Izjavu o učlanjivanju i suglasnost za članstvo, sukladno Zakonu o udrugama, moraju čitko ispuniti i potpisati zakonski zastupnici djeteta, odnosno njihovi skrbnici. Izjavu o učlanjenju i Prijavnicu za tekuću godinu dužni su osobno predati predsjedniku udruge. (Razlog tome je što neke roditelje nikada nisam vidio, iako njihova djeca sudjeluju na izviđačkim aktivnostima dulje vrijeme – tražimo obostranu odgovornost, a osobito prema djeci!)

Potpisivanjem Izjave o učlanjenju roditelj/skrbnik iskazuje svoju suglasnost za sudjelovanje djeteta na redovitim programskim aktivnostima Odreda uz pratnju odraslih voditelja te prihvaća obvezu redovitog podmirenja mjesečne članarine prema odluci Uprave odreda.

Osim toga, roditelji potpisuju da su upoznati te da prihvaćaju sljedeće:

– sugestiju voditelja udruge da dijete ne nosi mobitel  i fotoaparat na aktivnosti. Sve informacije i razgovor s djetetom roditelji mogu zatražiti pozivom na broj odgovornog voditelja. Ako član nosi mobitel na vlastitu odgovornost voditelj mu može zabraniti/uskratiti korištenje uređaja (iz razloga sigurnosti: kretanja po prometnicama, smanjene pažnje na upute voditelja i psihološkog utjecaja na dijete), a roditelji tijekom aktivnosti ne mogu očekivati trenutno javljanje djeteta na njihov telefonski poziv,

– da će u cilju adekvatne skrbi i sigurnosti djeteta upoznati voditelje s dijagnosticiranim poremećajima u ponašanju djeteta, invaliditetom, odnosno kroničnim bolestima od kojih boluje i lijekovima koje dijete redovito uzima. U protivnom roditelji preuzimaju odgovornost za sve probleme nastale prešućivanjem takvih podataka.

– mogu iskazati obiteljsku socijalnu sliku (samohrani roditelj, broj djece o kojoj skrbi, zaposlenost oba roditelja, niski prihodi), a koja će poslužiti za vrednovanje mogućnosti roditelj te za individualni pristup prilikom određivanja iznosa članskih priloga i participacije za sudjelovanje na aktivnostima za svakog pojedinog člana.

– potvrđuju svoju suglasnost za osiguranje člana uz godišnju naknadu u iznosu 60 kn (što je uključeno u članarinu!)

Članovi koji su već učlanjeni u Odred svake godine su dužni predati potpisanu Prijavnicu za tekuću godinu, na kojoj su dužni unijeti samo Ime i prezime člana i one osobne podatke koji su promijenjeni u odnosu na razdoblje obuhvaćeno prethodnom Prijavnicom.

Podsjetit ću vas na ono što je pravilo u Odredu i što nije potrebno ponavljati od izleta do izleta:

Sve informacije i najave aktivnosti pravovremeno će biti objavljene na ovom portalu, a Vaša je dužnost da ga posjetite barem jednom u tjednu. Osim svaki put drugog mjesta i lokaliteta koje ćemo posjećivati na izletima uvjeti sudjelovanja su uglavnom uvijek isti ili će (iznimno) biti poznati i objavljeni na portalu barem 2-3 dana prije samog izleta. Dakle, prije izleta obvezno provjerite najnovije informacije na Odredskom portalu!

Podsjećam još jednom da za svaki izlet (osim kada je drugačije rečeno i objavljeno na portalu) vrijede ista pravila:

Polazak je uvijek u 8:00 sati s autobusnog ugibališta u Školskoj ulici (Velika Gorica).

Doći treba desetak minuta ranije i sa sobom ponijeti 2-3 sendviča, isto toliko sokova, zdravstvenu iskaznicu, kišnu kabanicu i čvrstu nepromočivu obuću. Odjenuti se slojevito, sukladno najavljenoj prognozi vremena.

Na svakom odredskom izletu za članove je osiguran ručak, prijevoz i ulaznica za objekte/ustanove koje je u planu posjetiti (nema dodatnih uplata uz mjesečni članski priloga!), osim ako vrijednost izleta prelazi cijenu od 150,00 kn po sudioniku (no to ćemo obvezno i pravovremeno, čim oglasimo aktivnost za koju se to odnosi, objaviti na portalu i naznačiti kolika je doplata potrebna. Na temelju ove informacije moći će te donijeti odluku hoće li dijete sudjelovati na izletu čija je vrijednost veća od mjesečne rate članskog priloga).

Povratak je uvijek na mjesto polaska oko 18-19 sati, a precizniju informaciju o vremenu dolaska uvijek možete potražiti telefonski od predvodnika na aktivnosti oko 17 sati.

Ako ste dijete prijavili za izlet, ono je na mjesto polaska dužno doći i u slučaju ako “padaju sjekire” (snijeg, kiša, tuča ili je ekstremno vruće). Tada ćemo odlučiti hoće li se aktivnost održati ili ćemo je odgoditi, odnosno tamo ćemo Vas obavijestiti imamo li alternativnu varijantu/lokaciju za održavanje aktivnosti u uvjetima kakvi jesu.

Od izleta na koji ste dijete prijavili nije pristojno odustati (osobito dan-dva prije izleta ili na sam dan izleta) osim u zdravstveno opravdanim ili iznimnim obiteljskim situacijama, jer nakon roka za prijave odmah pristupamo organizaciji prijevoza i prehrane, a što udruzi stvara financijsku obvezu. Jedini razlog odustanka (koji nećemo zamjeriti) su neočekivane situacije, odnosno bolest člana i smrtni slučaj u obitelji.

Uplatnice za članarinu i članske priloge dobivat će te kao i do sada ispisane, no ako uplatnica u prostoriji nema iz razloga što nismo stigli pravovremeno ih ispisati molim Vas da to ne bude razlog zbog kojega nećete platiti članski prilog za taj mjesec. Neka Vam ne bude teško kupiti uplatnicu (čija je cijena svega nekoliko lipa) i tako uplatiti članarinu.

Ne očekujte od predvodnika da zove Vas kada vaše dijete (iz opravdanog ili neopravdanog razloga) izostane sa sastanka (kada predvodnika niste obavijestili da dijete neće doći zbog bolesti, posjete baki i djedu ili …).

Ne očekujte od predvodnika niti da Vas samoinicijativno informira ako je na tom sastanku najavljeno nešto važno.  Kada dijete ne dođe u školu zbog bolesti, tada mora nazvati prijatelja i pitati što je za zadaću te ga zamoliti da mu donese bilježnice kako bi prepisalo gradivo koje je obrađeno toga dana. Zar ne? Razrednik/ca ili predmetni nastavnik/ca također Vas tada ne nazovu i ne izvijeste što je za zadaću, kada je zakazan termin kratke provjere znanja i ne raspituju se što je razlog zbog kojega dijete nije bilo u školi. Provjera će biti održana bez obzira zna li vaše dijete za to ili ne.

Isto tako, treba znati da svaki izlet oglasimo barem 10-15 dana prije njegovog održavanja, kako djeci izravno, tako i na odredskom portalu, a od Vas i/ili djece očekujemo da najmanje tjedan dana prije polaska prijavite sudjelovanje djeteta na svakom izletu. U slučaju kašnjenja s prijavom (u odnosu na oglašeni rok za prijavu) uzimamo si za pravo djetetu uskratiti pravo sudjelovanja na toj aktivnosti (zbog osiguranja autobusa adekvatnog kapaciteta ili već izvršene uplate akontacije prema davateljima usluga) ili mu to naknadno omogućiti, ukoliko se oslobodi koje mjesto odustankom pravovremeno prijavljenog člana.

Dakle, ne stoji tvrdnja pojednih roditelja da za izlet nisu znali jer dijete nije bilo na posljednjem sastanku. Na njemu smo već očekivali prijavu djeteta (!), a nakon što je dijete izostalo očekujem da nazovete predvodnika (ili mene osobno, ako se predvodnik ne javlja) i raspitate se što je dijete propustilo saznati na sastanku na kojem nije bilo. O tome što su novo naučili na tom sastanku dijete treba doznati kroz komunikaciju s prijateljima iz patrole, jer nitko od nas nije otok, već karika u lancu. Lanca nema ukoliko karike nisu međusobno povezane i ako si članovi međusobno ne pomažu.

U razgovoru sa sociolozima, psiholozima i socijalnim pedagozima iz Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica potaknuti smo da Vas obavijestimo kada imamo problema s održavanjem reda i obradom tema na sastancima. Pojedina djeca, uslijed lakših ili težih poremećaja koncentracije remete red i održavanje sastanaka prema planu, a kako to ne bi utjecalo na planirane grupne aktivnosti, ukoliko programski voditelj ne uspjeva situaciju riješiti samostalno, za pomoć oko ponašanja vašeg djeteta zamolit ćemo Vas ili ćemo, ako suradnja izostane, Vaše dijete biti primorani isključiti iz grupnih aktivnosti ukoliko ne bude spremno poštivati pravila grupnog rada.

Pojedina djeca trebaju individualiziran pristup i rad sa stručnom osobom, a što naši predvodnici nisu. Oni su volonteri koji na djecu prenose svoja osobna znanja i vještine koje su stekli kroz dugogodišnje članstvo u izviđačkoj organizaciji. Oni nisu i ne moraju biti stručni socijalni radnici, psiholozi, defektolozi i stručnjaci onog profila čiji angažman je ponekad potreban u radu s pojedinom djecom. Oni su srednjoškolci, studenti građevinarstva, prehrambene biotehnologije, logopedije i drugih stručnih profila koji često nisu zvanja koja pružaju stručnost za rad s djecom koja se nisu u mogućnosti uklopiti u grupu, već se u njoj imaju potrebu istaknuti ili svojim ponašanjem onemogučavaju grupu da ostvaruje program prema planu.

Zbog toga nam je preporučeno da izvijestimo roditelje ukoliko unutar udruge nemamo kadrovskog potencijala za adekvatan rad s određenim djetetom. Savjetovano nam je da si uzmemo za pravo zbog toga (a kako bi omogućili normalno funkcioniranje grupe – jata ili patrole) isključiti dijete iz grupe i obavijestiti Vas o razlogu te Vas uputiti da zatražite stručnu pomoć, koju Vam mi u udruzi ne možemo pružiti.

I sam sam roditelj i sam sam suočen s istim izazovima.  S tuđom djecom radim više 30 godina pa si uzimam za pravo otvoreno progovoriti o problemima koje djeca najčešće donose iz obitelji. I sam se suoćavam s uspjesima i neuspjesima roditeljstva, propustima u odgoju djece, u traženju pomoći osoba koje su stručnije od mene u području otklanjanja devijacija, stoga ću biti slobodan i Vama savjetovati te Vam preporučiti stručnu pomoć kada procijenim da bi ona Vama i Vašem djetetu bila potrebna i dobrodošla.

Također, želja mi je pomoći našim mladim predvodnicima da sačuvaju svoje živce za svoju djecu, a ne da ih izgube radi tuđe djece. Pred nama su još mnogi izazovi, opasnosti, puberteti, problematične obitelji i pojedinci: djeca i roditelji, a mi ovo nismo dužni raditi niti strepiti za svoju ili tuđu sigurnost, već radimo ono što nas veseli, u želji i na naćin da i druge veseli!

Hvala Vam na razumijevanju!

Alen Konjević, Starješina odreda