NUŽNI OBRASCI: Upisnica, Prijavnica, GDPR izjava te Uplatnica

Trenutno pregledavate NUŽNI OBRASCI: Upisnica, Prijavnica, GDPR izjava te Uplatnica
  • Autor objave:

Obvezno pročitajte pažljivo i s razumijevanjem, a sve najasnoće otklonite u izravnom razgovoru s odgovornim voditeljem udruge.Prilikom upisa djeteta i osobnog učlanjenja u udrugu, kao i kod davanja izjave o produženju članstva, roditelji popune upisne obrasce koje često niti ne pročitaju pažljivo. Ovi se obrasci deponiraju u Odredsku arhivu podataka o svim članovima, no rijetko tko zatraži jedan obrazac ili presliku kako bi se mogao podsjetiti svojih i članskih prava i obveza. Stoga objavljujemo sadržaj svih upisnih/prijavnih obrazaca kako bi ih u miru mogli pročitati kod kuće.

Važno je pravilo kod njihovog ispunjavanja: UPISNICA JE SLUŽBENI DOKUMENT čiji je sadržaj u obveznom dijelu propisan zakonom, i stoga MORA BITI ISPUNJENA ČITLJIVO, TISKANIM SLOVIMA I KEMIJSKOM OLOVKOM (koja se ne može obrisati). Jednaku važnost ima i Godišnja prijavnica, koja je također dokument i sadrži povjerljive osobne podatke. Stoga i ona mora biti ispunjena olovkom čija se tinta ne može brisati i tako eventualno manipulirati osobnim podacima. Osobni podaci prikupljaju se u svrhu zaštite, adekvatnog pristupa i pažnje te zaštite sigurnosti i zdravlja članova ili korisnika programa.

IZJAVA O UČLANJIVANJU 

Temeljem odredbi Zakona o udrugama, svaka udruga je dužna voditi urednu evidenciju svojih članova, a za članstvo maloljetne/malodobne osobe udruga je dužna imati ispunjenu i potpisanu Izjava o učlanjivanju (Upisnicu), odnosno suglasnost zakonskog zastupnika djeteta.

Preuzmite je na linku: UPISNICA-IZJAVA O UCLANJIVANJU

Potpisivanjem Izjave o učlanjivanju roditelj/skrbnik iskazuje svoju suglasnost za sudjelovanje djeteta na redovitim programskim aktivnostima Odreda uz pratnju odraslih voditelja te prihvaća obvezu redovitog podmirenja mjesečne članarine prema odluci Skupštine odreda.

Izjava o učlanjivanju ispunjava se i predaje samo jednom, prilikom učlanjivanja u udrugu.

Zaštitu osobnih podataka svakog pojedinca (korisnika programa, člana udruge) regulira Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju. Ova europska uredba odredila je obvezu svih udruga da s osobnim podacima postupaju krajnje oprezno i da ih čuvaju na primjeren način. Svaka je udruga dužna prikupiti izjave članova, njihovih zakonskih zastupnika (roditelja, skrbnika), odnosno korisnika programa, kako bi mogla prikupljati i raspolagati osobnim podacima i u određenoj mjeri ih objavljivati u javnosti (fotografije). Uredba je posebnu pozornost posvetila zaštiti osobnih podataka djece. Turopoljska udruga skauta “Tur” stoga roditeljima i odraslim članovima nudi da potpišu Izjavu o zaštiti osobnih podataka, odnosno o upućenosti u svoja prava i privole koje njom daju.

Preuzmite je na linku:

IZJAVA-GDPR-maloljetni član

IZJAVA-GDPR-punoljetni član

Članovi koji su već učlanjeni u Odred dužni su na početku svake kalendarske godine predati Prijavnicu za tekuću godinu. Na njoj su dužni unijeti ime i prezime člana, OIB te osobne podatke koji su promijenjeni u odnosu na razdoblje obuhvaćeno Prijavnicom za prethodnu godinu. Prijavnica obvezno mora biti potpisana od roditelja/staratelja ili punoljetnog člana vlastoručno.

Prijavnicu za tekuću godinu (link: PRIJAVNICA 2024-TUS TUR), a ukoliko je dijete bilo aktivno i u prošloj godini, ali prijavnica nije predana, ovdje je obrazac (link:PRIJAVNICA 2023-TUS TUR) roditelji maloljetnog člana dužni su osobno predati predsjedniku (Alen Konjević). Razlog tome je što neke roditelje nikada nisam vidio, iako njihova djeca sudjeluju na izviđačkim aktivnostima dulje vrijeme – tražimo obostranu odgovornost, a osobito prema djeci!

UPLATA UPISNINE, ČLANARINE I MJESEČNOG ČLANSKOG PRILOGA – KAKO ISPUNITI UPLATINICU?

Nakon promjene Statuta udruge, promijenjen je i naziv udruge, koja je do studenog 2015. godine službeno nosila naziv Izviđački odred “Tur”. Novi naziv udruge je Turopoljska udruga skauta “TUR”.

Kod popunjavanja uplatnica pod PRIMATELJ je nužno upisati naziv udruge: Turopoljska udruga skauta “TUR” ili skraćeni naziv: TUS “TUR” (kako stoji u evidenciji Zagrebačke banke, kod koje se vodi račun udruge: IBAN: HR4123600001101414262).

Već smo vas navikli da ispisane uplatnice možete podići u odredskoj prostoriji, ali članarinu mnogi plaćaju elektronskim putem, pa su im uplatnice suvišne. Nekima ipak ispisane uplatnice služe kao obrazac temeljem kojega obavljaju uplatu u pošti ili u banci, dok su drugima tek podsjetnik da uz ostale redovite mjesečne uplate e-bankingom treba uplatiti i članarinu za skaute.

Kako ubuduće ne biste morali čekati ispisanu uplatnicu prilažem vam predložak kako ispunjena uplatnica treba izgledati (umjesto u kunama uplate se unose u eurima, prema pojašnjenju i u iznosima navedenim ispod slike uplatnice):NAPOMENA:

– Svaki uplatitelj upisat će ime i prezime članova/člana za koje/ga uplaćuje uplaćuje i adresu na koju je/su član/ovi prijavljen/i.

– Ime i prezime člana/članova obvezno upišite u rubriku “Uplatitelj” te u rubriku “Opis plaćanja” ispod naznake “Članarina za XXXX godinu”, odnosno “Članski prilog – XX mjesec” ili “Upisnina”.

  • Upisnina se uplaćuje samo jednom, prilikom prvog upisa u udrugu, u iznosu 35,00 eur, a ovom uplatom osigurava se opremanje djeteta nužnom opremom te inicijalno osiguranje i registracija člana u Savezu izviđača Hrvatske.

 

  • Godišnja članarina za svakog člana udruge iznosi 20,00 eur. Godišnju članarinu nužno je uplatiti između 01. siječnja i 15. ožujka svake kalendarske godine.

 

  • Članski prilog se plaća tijekom svih 12 mjeseci (što će vam olakšati plaćanje putem trajnog naloga). Obvezno na uplatnici naznačite za koji mjesec u tekućoj godini uplaćujete članski prilog. Mjesečni članski prilog uplaćuje se u iznosu 18,00 eur za jedno dijete i 16,00 eur za svako sljedeće dijete (drugo, treće i četvrto) koje je učlanjeno u udrugu.

Članski prilog je utvrđen na godišnjoj razini te se plaća i za one mjesece kada dijete nije sudjelovalo na aktivnostima, jer njime osiguravamo sredstva za provedbu svih programskih aktivnosti: radionica, susreta, kupnju radnog materijala, drvene građe, špaga, papira i bojica, tonera za printer, plaćanje usluge knjigovođe i slično.

Odjednom se može uplatiti iznos u vrijednosti više mjesečnih rata članskog priloga, ali u mjesecu kada za prethodno razdoblje nisu uplaćene dvije mjesečne rate član neće moći sudjelovati na aktivnostima izvan prostorije (izleti, šetnje, bivci i logorovanja) do podmirenja ukupnog dugovanja.

Za mjesec u kome će član sudjelovati na višednevnoj aktivnosti (logorovanju, zimovanju, zborovanju, smotri ili dvodnevnom izletu) nužno će biti uplatiti i dodatni članski prilog, ovisno o procijenjenim troškovima aktivnosti.

Hvala na razumijevanju i za redovitosti vaših uplata.