Izlet na Ključić Brdo

Trenutno pregledavate Izlet na Ključić Brdo

Dana osnivača (Roberta Baden Powella)

BP day – dan promišljanja.

Kao i svake godine izviđači obilježavaju rođendan osnivača svjetskog skautskog pokreta Roberta Baden – Powella. Ovogodišnje obilježavanje „Dana promišljanja – BP day“ upriličeno je na jednodnevnom izletu – šetnji po Vukomaričkim goricama, od Kozjače do Ključić Brda.

Kotizacija za izlet je uključena u članarinu, te roditelje koji do sada nisu uplatili članarinu za tekući mjesec molimo da učine u što kraćem roku kako bi njihovo dijete moglo sudjelovati u aktivnosti.

Sudionici moraju imati opremu za jednodnevni zimski boravak u prirodi  (pratite prognozu) i po vlastitom izboru jedan sendvič i sokić.

Okupljanje: 8:45 u Školskoj 1 (ugibalište autobusa između OŠ Jurja Habdelića i OŠ Eugena Kvaternika)

Povratak: oko 17:00 sati na mjesto polaska

Mario Dilberović

Moje ime je Mario Dilberović. Rođen sam u Vinkovcima ratne 1993. godine. U izviđačima sam od drugog razreda osnovne škole i sada već mogu reći da je to moj način života, a ne samo hobby.