Izviđači u novim grupama

Trenutno pregledavate Izviđači u novim grupama
  • Autor objave:

U pripremi za uvođenje novog programa, drugačije smo ustrojili grupe (dosadašnje patrole). Jata za sada ostaju ista.

Naše su programske grupe živo tkivo. Članovi u njih dolaze i odlaze, neki od njih napreduju i postaju programski voditelji. Uslijed takvih prirodnih procesa neke dosadašnje patrole ostale su na svega 2-3 člana, dok se brojno stanje u jednoj od patrola počelo približavati brojki 20. Tako veliku grupu jedna bi predvodnica teško sama vodila.

21230880_10213989599230977_3892763782985725861_n

Stoga smo odlučili okupiti sve aktivne izviđače i podijeliti ih u nove programske grupe, koje će od sada djelovati bez predvodnika. Točnije, članovi će među sobom izabrati svog predstavnika, prvog među jednakima, koji će ih zastupati i prenositi im bitne informacije, dok će brigu o njihovom programskom napredovanju i usvajanju novih znanja preuzeti cijeli cijeli programski tim (ne samo jedan predvodnik).

Susreti će se i nadalje održavati jednom tjedno i na svakom će susretu biti 2-3-4 programska voditelja, koji će osmisliti i omogućiti grupama da same odrade pola, trećinu ili četvrtinu osmišljenog susreta.

Nove grupe izgledaju ovako:

A: Jakov, Lovro, Hrvoje, Barbara, Ivana i Ema;

B: Mislav, Filip, Petar, Bruno, Erik i Antonio;

C: Marko, Nina, Mirna, Katarina, Vedrana i Rea;

D: Brigita, Magdalena K., Magdalena M., Rita, Marta, Petar i Dario;

Dora Lea i Andrea će same odlučiti hoće li se pridružiti grupi B ili D.

Uz to, svi će se članovi tijekom vikenda okupljati na vježbama za predstojeća natjecanja, a neovisno o programskim grupama u koje su podijeljeni, među njima ćemo formirati natjecateljske ekipe. Tko više grize, hoće i može biti će član ozbiljnije i jače ekipe, jer natjecati se moramo i međusobno.

Susret i pripreme za natjecanje odvijat će se subotom od 10-12 sati, a programski susreti grupa tijekom tjedna, pred večer, a točno kojim danima dogovorit ćemo kada se u školi ustale rasporedi. Do tada, programski voditelji će grupe pozivati na susrete u određenom ternimu.

Sličan način rada namjeravamo uvesti i poletarcima od proljeća (sukladno novom programu SIH-a, Izviđačkom putu izazova). Do tada jata nastavljaju radi kao do sada, uz svog predvodnika. Do promjene je došlo samo u jednom jatu, u kome su bili članovi mješovitih uzrasta, pa je dio članova postao izviđačima, a oni mlađi postat će članovi novog jata koje ćemo okupiti u predstojećim danima.