Javni poziv na sjednicu Zbora odreda

Trenutno pregledavate Javni poziv na sjednicu Zbora odreda
  • Autor objave:

Sukladno Statutu Turopoljske udruge skauta “TUR” sazivam i javno oglašavam održavanje redovite godišnje sjednice Zbora odreda.

Temeljem svojih statutarnih ovlasti i dužnosti Starješine sazivam redovitu godišnju (programsku i izvještajnu) sjednicu Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR” koju ćemo održati u utorak 03.03.2020. godine u prostorijama udruge u Kurilovečkoj ulici 48, u Velikoj Gorici, s početkom u 19 sati.

Za sjednicu Zbora odreda predlažem sljedeći Dnevni red:    

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće o radu Odreda u 2019. godini
  4. Izvješće o financijskom poslovanju Odreda u 2019. godini
  5. Izvješće Nadzornog odbora
  6. Usvajanje Plana rada i aktivnosti za 2020. godinu
  7. Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu
  8. Donošenje odluke o članarini, članskim doprinosima i vrednovanju aktivnosti članova u 2020. godini
  9. Inicijative, pitanja i prijedlozi

Prije sjednice Zbora odreda sve programske grupe (jata, čopori, patrole i klub brđana) trebaju održati sastanke, odnosno sastanke s roditeljima koji trebaju biti upoznati sa sadržajem točaka dnevnog reda te među sobom trebaju izabrati predstavnika programske grupe koju će zastupati na sjednici Zbora.

Temeljem članka 15.6. Statuta svaka programska grupa na sastanku roditelja (zakonskih zastupnika) ili skrbnika uoči sjednice Zbora izabire svog predstavnika (delegata) iz redova roditelja koji će zastupati interese članova programske grupe na sjednici Zbora.

U Velikoj Gorici, 03.02.2020.

Alen Konjević, predsjednik