Kako ispuniti uplatnicu za članarinu i članski prilog (redoviti mjesečni ili za logorovanje)

Trenutno pregledavate Kako ispuniti uplatnicu za članarinu i članski prilog (redoviti mjesečni ili za logorovanje)
  • Autor objave:

Uvidom u uplate članarina uočili smo najčešće pogreške kod ispunjavanja uplatnica. Pomoći ćemo vam da ih otklonite.

Prvenstveno radi novih članova, kako bi pojasnili, ali i ostalima kako bi ih podsjetili i pojasnili da smo od siječnja 2020. godine prešli na novi model prikupljanja članarina i članskih priloga (redovitih mjesečnih i dodatnih, za višednevne aktivnosti) na ovom mjestu pronaći ćete informaciju kako treba ispuniti uplatnicu. Popunjene osnovnim podacima za uplatu (treba upisati podatke o uplatitelju) uplatnice možete preuzeti u odredskoj prostoriji, no možete je i samostalno kupiti i popuniti ili platiti elektronskim putem (e-bankingom, trajnim nalogom i slično).

Samo jasnim i potpunim popunjavanjem uplatnica olakšat ćemo posao knjiženja uplata našoj knjigovotkinji/računovotkinji koja nema vremena razmišljati i ne zamara se time koja je svrha uplate. Ukoliko uplata nije uknjižena kako treba (primjerice: umjesto “uplata članarine“ stoji “plaćanje po računu“ ili “uplata građana“, tada će u godišnjem obračunu uplata biti više uplata za koje ne znamo koja im je svrha, dok će knjigovodstveno biti uplaćeno manje članarina od iznosa koji je planiran. Knjigovodstveno i planski ispada da mi, kao udruga, nismo dobro planirali!).

Ispravno knjiženje osobito je važno, jer izvješće o realizaciji financijskog plana dužni smo ispravno i pravovremeno dostaviti jedinici lokalne samouprave (Gradu Velikoj Gorici) čija proračunska sredstva udruga koristi.

O novom načinu prikazivanja uplata:

Novi članovi, nakon mjesec dana probnog razdoblja (tijekom kojih nemaju nikakvih obveza prema udruzi), uplaćuju Upisninu u iznosu 35,00 eur. Ovim sredstvima osiguravamo uplatu članarine Savezu izviđača Hrvatske te kupnju odredska oprema za člana.

Članovi koji su već bili aktivni u prethodnoj godini početkom svake nove kalendarske godine (najkasnije do kraja veljače) jednokratno trebaju uplatiti Godišnju članarinu u iznosu 20,00 eura te voditelju predati popunjenu Prijavnicu za tekuću godinu (sada konkretno za 2023. godinu: PRIJAVNICA 2023). U nju treba unijeti tek ime i prezime, OIB i unijeti podatke koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu prijavu. Prijavnica treba biti potpisana od roditelja ili skrbnika.

Umjesto dosadašnje godišnje članarine koju su roditelji uplaćivali u mjesečnim ratama, sada Godišnju članarinu u iznosu 20,00 eura plaćamo jednom godišnje, a uz to je potrebno redovito uplaćivati mjesečni članski prilog u iznosu 18,00 eura za jedno dijete, 16,00 eura po osobi ako je iz jedne obitelji dvoje djece u udruzi, odnosno 15,00 eura za svako od troje i više djece iz iste obitelji u članstvu udruge. Članski prilog plaća se tijekom svih 12 mjeseci (što olakšava plaćanje putem trajnog naloga).

Ukoliko ste uplatili Godišnju članarinu u veljači 2023. godine, potrebno je uplatiti i članski doprinos za veljaču (prethodno i za sijećanj, a potom redovito i za svaki sljedeći mjesec). Mjesečni članski prilog može se platiti u mjesečnim ratama, u dvije ili tri rate ili jednokratno (prema vašim mogućnostima).

Za mjesec u kome će član sudjelovati na višednevnoj aktivnosti (logorovanju, zimovanju, zborovanju, smotri ili dvodnevnom izletu) nužno će biti uplatiti i dodatni članski prilog, ovisno o procijenjenim troškovima aktivnosti.

Ukoliko članski prilog za jedan od prethodnih mjeseci ne bude uplaćen u roku 90 dana od isteka mjeseca na koji se očekivana uplata odnosi, te ako se ugovorni obveznik (roditelj) ogluši na Podsjetnik na obvezu biti će to razlog za jednostrani raskid Ugovora. Dakle, primjerice, ako članski prilog za veljaču ne bude uplaćen do početka lipnja, ugovor će biti raskinut, a član neće moći sudjelovati na logorovanju iako su možda prilozi za ožujak, travanj i lipanj plaćeni. Tako ćemo nastojati spriječiti da pojedini članovi uživaju u programskoj ponudi udruge o trošku drugih članova i da izbjegavanjem obveza član bude doveden u neravnopravan položaj u odnosu na ostale članove.

O popunjavanju uplatnice …

Naziv udruge (“Primatelja” uplate) je Turopoljska udruga skauta “TUR”, a skraćeni naziv po Statutu, a kako nas vodi i Zagrebačka banka glasi TUS “TUR”. Molim vas da kod popunjavanja uplatnica upisujete ovaj, skraćeni naziv, a na uplatnici mora biti naveden i točna adresa i OIB udruge.

– u rubriku “Primatelj” nužno je upisati: Turopoljska udruga skauta “TUR” ili TUS “TUR”, Josipa Pucekovića 4, Velika Gorica, OIB: 64661806424.

– u rubriku “Platitelj” nužno je upisat ime i prezime članova/člana za koje/ga uplaćuje članarina i adresu na koju je/su član/ovi prijavljen/i;

– u rubriku “Opis plaćanja” ispod naznake “Godišnja članarina za XXXX godinu”, odnosno “Mjesečni članski prilog za XX mjesec” nužno je također upisati ime i prezime članova/člana;

… ili kada uplaćujete dodatni članski prilog za logorovanje, zborovanje ili dvodnevni izlet pod “Opis plaćanja” upisat ćete: “Članski prilog za logorovanje – I. rata” … odnosno II., III., IV. rata, koju već uplaćujete, te u red ispod toga ime i prezime članova/člana (za koje/koga se prilog uplaćuje);

Obvezno naznačite za koji mjesec u tekućoj godini uplaćujete prilog (npr: članski prilog za travanj 2021. ili za 04-2021 ili za 04-21).

Članski prilog se plaća tijekom svih 12 mjeseci.

– Obvezno na uplatnicu sami upišite datum uplate članarine ili članskog priloga.

Kako ubuduće ne biste morali čekati ispisanu uplatnicu prilažem vam predložak kako ispunjena uplatnica treba izgledati (Umjesto HRK, valuta plaćanja je EUR, a iznos je ovisan o svrsi uplate – fotografiju ću uskoro ažurirati):

NAPOMENA:

– Godišnja članarina iznosi 20,00 eura.

– Mjesećni članski prilog iznosi za jednog člana obitelji iznosi 18,00 eur, za dvoje članova iz iste obitelji iznosi 16,00 eura za svakog člana (32,00 eura za oboje plaća se jednom transakcijom), a za troje članova iz iste obitelji iznosi 45,00 eura,  dakle za svakog člana 15,00 eur.

Članski prilog je utvrđen na godišnjoj razini te se plaća i za one mjesece kada dijete nije sudjelovalo na aktivnostima, jer njime osiguravamo sredstva za provedbu svih programskih aktivnosti: radionica, susreta, kupnju radnog materijala, drvene građe, špaga, papira i bojica, tonera za printer, plaćanje usluge knjigovođe i slično.

Odjednom se može uplatiti iznos u vrijednosti više mjesečnih rata, ali u mjesecu kada za prethodno razdoblje nisu uplaćene dvije mjesečne rate član će temeljem Statuta i odluke o članarini, nakon opomene roditeljima, član će automatski biti izbrisan iz članstva u udruzi.

Već smo vas navikli da ispisane uplatnice možete podići u odredskoj prostoriji, ali članarinu mnogi plaćaju elektronskim putem, pa su im uplatnice suvišne. Nekima ipak još uvijek ispisane uplatnice služe kao obrazac temeljem kojega obavljaju uplatu u pošti ili u banci, dok su drugima tek podsjetnik da uz ostale redovite mjesečne uplate e-bankingom treba uplatiti i članarinu za skaute. Zato u prostoriji udruge uvijek možete zatražiti uplatnice za aktualno razdoblje ili primjerak popunjene uplatnice. Ukoliko ih trenutno nema, neka to ne bude razlog da ne platite članarinu. Cijena uplatnice (koja se može ispuniti i rukom) iznosi svega nekoliko centa.

Hvala na razumijevanju i redovitosti vaših uplata.