Održana izvještajna sjednica Zbora

Trenutno pregledavate Održana izvještajna sjednica Zbora
  • Autor objave:

Sukladno Statutu Turopoljske udruge skauta “TUR” krajem veljače održana je redovita godišnja sjednica Zbora odreda.

Izvještajna sjednica Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR” održana je u ponedjeljak, 26.02.2024. godine u učionici njemačkog jezika Osnovne škole Eugena Kvaternika, u Školskoj ulici 1, u Velikoj Gorici, s početkom u 19:30 sati.

Dnevni red sjednice:    

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće o radu Odreda u 2023. godini
  4. Izvješće o financijskom poslovanju Odreda u 2023. godini
  5. Inicijative, pitanja i prijedlozi: donošenje odluke o kandidaturi članice u Vijeće SIH-a

Na sjednici je bilo prisutno jedanaest (11) od petnaest (15) redovitih (punoljetnih) članova udruge i četiri (4) od pet (5) predstavnika (izabranih delegata iz redova roditelja) programskih skupina koje čine članovi mlađi  od 14 godina te četvero (4) maloljetnih članova starijih od 14 godina uz potpisanu suglasnost roditelja.

Na sjednici Zbora odreda jednoglasno su usvojeni sljedeći programski dokumenti:

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI AKTIVNOSTI U 2023 – BEZ SLIKA

FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2023-TUR

Temeljem inicijative Jelene Tojage da udruga razmotri mogućnost kandidiranja svog predstavnika u Vijeće Saveza izviđača Hrvatske, predsjednik udruge predložio je da udruga za članicu Vijeća kandidira Jelenu Tojagu, koja je članica Vijeća bila i u dosadašnjem mandatu, a kako bi se zadržao kontinuitet i kako bi udruga putem svog predstavnika nastojala utjecati na odluke najvišeg upravnog tijela Saveza izviđača Hrvatske. Članovi Zbora jednoglasno su podržali prijedlog da udruga u Vijeće SIH-a na predstojećoj sjednici Sabora SIH-a kandidira Jelenu Tojagu.

Na prethodnoj, Programskoj sjednici Zbora odreda, održanoj 20.12.2023. godine usvojeni su planovi za 2024. godinu:

PROGRAM I PLAN RADA S KALENDAROM AKTIVNOSTI – 2024

FINANCIJSKI PLAN – 2024

ODLUKA O CLANARINI I CLANSKIM PRILOZIMA – 2024

SUGLASNOST ZA MALOLJETNU OSOBU – ZBOR ODREDA

U Velikoj Gorici, 28.02.2024.

Alen Konjević, predsjednik