Najava redovite sjednice Zbora odreda

Trenutno pregledavate Najava redovite sjednice Zbora odreda
  • Autor objave:

Sukladno Statutu Turopoljske udruge skauta “TUR” sazivam i javno oglašavam održavanje redovite godišnje sjednice Zbora odreda.

Temeljem svojih statutarnih ovlasti i dužnosti Starješine sazivam redovitu godišnju (programsku i izvještajnu) sjednicu Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR” koju ćemo održati u srijedu 02.03.2022. godine u prostoru udruge u Kurilovečkoj ulici 48, u Velikoj Gorici, s početkom u 19 sati.

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju i propisane mjere prevencije širenja koronavirusa, svi radni materijali temeljem predloženog Dnevnog reda (izvještaji i planovi) na internetskim stranicama udruge će biti objavljeni do 24.02.2022. Svi članovi i roditelji o njima se mogu očitovati pismeno (e-mailom), a pristigli komentari članovima Zbora će biti dostavljeni elektronički (e-mailom) najmanje dva dana prije održavanja sjednice.

Sjednica će biti održana u odredskoj prostoriji uz obvezu nošenja zaštitnih maski i održavanje propisanog rastojanja između sudionika.

Za sjednicu Zbora odreda predlažem sljedeći Dnevni red:    

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće o radu Odreda u 2021. godini
  4. Izvješće o financijskom poslovanju Odreda u 2021. godini
  5. Usvajanje Plana rada i aktivnosti za 2022. godinu
  6. Usvajanje Financijskog plana za 2022. godinu
  7. Donošenje odluke o članarini, članskim doprinosima i vrednovanju aktivnosti članova u 2022. godini
  8. Imenovanje Odbora za organizaciju proslave 30. godišnjice udruge
  9. Inicijative, pitanja i prijedlozi

Umjesto izravnih susreta roditelja i voditelja udruge, koji su Statutom predviđeni prije sjednice Zbora, svi roditelji će biti obaviješteni o mogućnosti uvida u izvještaje i planove na internetskim stranicama udruge te o mogućnosti pismenog očitovanja o istima putem e-maila.

Temeljem članka 15.6. Statuta svaka programska grupa na sastanku roditelja (zakonskih zastupnika) ili skrbnika uoči sjednice Zbora izabire svog predstavnika (delegata) iz redova roditelja koji će zastupati interese članova programske grupe na sjednici Zbora. Sukladno tome u roditeljskim grupama na WhatsApp servisu obavit će se konzultacije i izbor ovlaštenog zastupnika svake programske grupe.

Temeljem članka 9.3. Zbor čine punoljetni članovi i maloljetni članovi s navršenih 14 godina života te po jedan predstavnik (delegat) programske grupe koju čine članovi mlađi od 14 godina i predstavnici pravnih osoba, članica Odreda, koje imenuju osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

U članku 15.5. Statuta stoji da maloljetne osobe (s navršenih 14 godina života) mogu odlučivati na sjednici Zbora uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. Ovjerena pisana suglasnost treba biti predana ili dostavljena elektronskim putem prije početka sjednice.

Ovom pozivu prilažem radne dokumente za raspravu i usvajanje na sjednici Zbora.

IZVJESTAJ O RADU U 2021

IZVJESCE O PROVEDBI AKTIVNOSTI 2021

FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2021- USPOREDNI

PLAN AKTIVNOSTI ODREDA ZA 2022

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022

Odluka o clanarini, pravima i obvezama u 2022

Molim vas da ih pročitate, a svoje komentare, kritike, prijedloge i pohvale dostavite u pisanom obliku e-mailom na adresu: akonjev@gmail.com do 28.02.2022. kako bi članovi Zbora s istima mogli biti pravovremeno upoznati.

Velikoj Gorici, 02.02.2022.

Alen Konjević, predsjednik