Izviđački zakoni

1. Izviđač je častan i hrabar.
Izviđač je pošten, iskren, pravedan i neporočan. Izviđač poštuje dogovorena pravila. Izviđač se ne boji postupati ispravno usprkos svim teškoćama.
2. Izviđač je vrijedan i pouzdan.
Izviđač je istrajan i cijeni rad. Izviđač odgovorno izvršava zajedničke odluke i preuzete obaveze. Izviđaču je čast svojim djelima zadobiti povjerenje.
3. Izviđač sluša i promišlja.
Izviđač sluša i poštuje svoje roditelje, voditelje, starije i iskusnije. Izviđač je svjesno discipliniran. Izviđač je pristojan, miroljubiv i ljubazan. Izviđač je razuman i trudi se rješavati probleme i svladavati izazove.
4. Izviđač uči i djeluje.
Izviđač uvijek uči, stječe i primjenjuje nova znanja i vještine. Izviđač je aktivan, poduzetan, odlučan i uporan.
5. Izviđač traga i vjeruje.
Izviđač stalno postavlja pitanja i traži odgovore. Izviđač vjeruje u sebe, u svoje prijatelje i vođe. Izviđač je uvijek optimist, uvjeren u dobar ishod svojih poduhvata. Izviđač živi u skladu sa svojom vjerom.
6. Izviđač je vedar i društven.
Izviđač je uvijek vedra duha, a u teškoćama njegova vedrina hrabri druge. Izviđač je dobar prijatelj. Izviđač u svakom Izviđaču na svijetu vidi svoga brata ili sestru.
7. Izviđač je odan i nesebičan.
Izviđač je privržen svojim drugovima i vođama, svojoj obitelji i domovini. Izviđač je požrtvovan, skroman i zahvalan. Izviđač dijeli s drugima sve što može.
8. Izviđač voli i cijeni.
Izviđač voli sebe i druge. Izviđač voli prirodu, upoznaje ju i čuva. Izviđač cijeni i razvija duhovne i kulturne vrijednosti. Izviđač poštuje druge ljude, različite običaje, vjerovanja i uvjerenja.
9. Izviđač brine i čuva.
Izviđač je uredan i štedljiv, čuva svoju i zajedničku imovinu. Izviđač skrbi o svom zdravlju i tjelesnoj sposobnosti i kloni se štetnih navika. Izviđač čuva čast i ugled svoje udruge i cijelog Izviđačkog pokreta. Izviđač je obziran, dobronamjeran, tolerantan, suosjeća s drugima i brine o njima.
10. Izviđač služi i vodi.
Izviđač je koristan član svoje zajednice. Izviđač pomaže mladima i slabijima. Izviđač surađuje s prijateljima u timskom radu i razvija liderske sposobnosti (vođe).

 

Zakoni izviđača (Stari)

1. Izviđač je dobar drug, vedar i društven.

2. Izviđač poštuje roditelje i starije, a pomaže mlađima i slabijima.

3. Izviđač stalno uči i primjenjuje stečena znanja.

4. Izviđač je koristan član zajednice u kojoj živi.

5. Izviđač je čestit, uljudan i nesebičan.

6. Izviđač je vrijedan, ustrajan i cijeni rad.

7. Izviđač voli prirodu, upoznaje ju i čuva.

8. Izviđač odgovorno izvršava zajedničke odluke.

9. Izviđač cijeni i razvija duhovne i kulturne vrijednosti.

10. Izviđač skrbi o svom zdravlju, tjelesnoj sposobnosti i kloni se štetnih navika.

11. Izviđač čuva čast i ugled svoje udruge i cijelog izviđačkog pokreta.

12. Izviđaču je čast da mu vjeruju.

Zakoni poletaraca

1. Poletarac je dobar drug, pravedan i hrabar

2. Poletarac poštuje svoje roditelje i starije

3. Poletarac dobro uči, vrijedan je i nesebičan

4. Poletarac voli i čuva prirodu