Odgoj, obrazovanje i ekologija

Trenutno pregledavate Odgoj, obrazovanje i ekologija
  • Autor objave:

Zbor odreda jednoglasno je usvojio izvješća o radu odreda u prošloj i planove za ovu kalendarsku godinu.

Sukladno statutu u srijedu 02.03.2022. godine održana je redovita godišnja sjednica Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR” na kojoj su jednoglasno usvojena izvješća o radu udruge u prošloj, 2021. godini, te su usvojeni planovi za 2022. godinu u kojoj odred nizom aktivnosti i svečanom akademijom u listopadu planira proslaviti 30 godina djelovanja.

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju i propisane mjere prevencije širenja koronavirusa sjednica Zbora održana je bez nazočnosti gostiju, a uz punoljetne članove udruge svaku programsku skupinu (jato i patrolu) zastupao je po jedan roditelj predstavnik, odnosno delegat. Radni materijali temeljem predloženog Dnevnog reda (izvještaji i planovi) objavljeni su na internetskim stranicama udruge te su svima na uvid dostupni i sada u privitku ove objave.

Sjednica Zbora odreda održana je prema sljedećem Dnevnom redu:    

  1. Utvrđivanje kvoruma
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Izvješće o radu Odreda u 2021. godini  – IZVJESTAJ O RADU U 2021 , IZVJESCE O PROVEDBI AKTIVNOSTI 2021
  4. Izvješće o financijskom poslovanju Odreda u 2021. godini – FINANCIJSKI IZVJESTAJ ZA 2021- USPOREDNI
  5. Usvajanje Plana rada i aktivnosti za 2022. godinu – PLAN AKTIVNOSTI ODREDA ZA 2022
  6. Usvajanje Financijskog plana za 2022. godinu – FINANCIJSKI PLAN ZA 2022
  7. Donošenje Odluka o clanarini, pravima i obvezama u 2022
  8. Imenovanje Odbora za organizaciju proslave 30. godišnjice udruge
  9. Inicijative, pitanja i prijedlozi

Sva izvješća i svi planovi usvojeni su jednoglasno, uz jedan komentar roditelja iskazan putem e-maila, u kome je iskazana podrška prijedlogu Plana rada u 2022. godini.

U svom je izvješću predsjednik udruge Alen Konjević apostrofirao kako u prošloj godini udruga nije ostvarila financijsku potporu Grada za provedbu programa i za rad s djecom iz razloga što nije bio raspisan javni poziv za financijsku potporu programima pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih od interesa za Grad Veliku Goricu.

Unatoč tome udruga je program pod nazivom Korak po korak: Od zadovoljnog djeteta do zdravog mladog čovjeka nastavila provoditi vlastitim sredstvima i dijelom sredstava prenesenih iz prethodne godine, kada je iznimno mali broj planiranih programskih aktivnosti mogao biti proveden zbog ograničavanja broja sudionika i čestih lock-downa (zatvaranja) kao mjere sprečavanja širenja koronavirusa.

Umjesto kroz podršku programu zdravog života i prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih udruga je potporu Zagrebačke županije zatražila i dobila za provedbu programa usmjerenih ekologiji i zaštiti prirode, s naglaskom na edukaciju djece, kao korisnika programa, o općekorisnim funkcijama šuma, klimatskim promjenama i ekološkim aspektima utjecaja na zdravlje šuma. Program je proveden u suradnji s osnovnim školama na području grada Velike Gorice i školom iz Svetog Martina pod Okićem, za učenike viših razreda, koji su potom sudjelovali u dvjema akcijama pošumljavanja u Turopoljskom lugu.

Kao odgovor udruge na izazove i potrebe građana uvjetovane potresom koji je potkraj 2020. godine i povremeno početkom 2021. godine pogađao područje susjedne Sisačko-moslavačke županije (gradove Sisak, Petrinja i Glina s okolnim naseljima) te Pokuplje i Vukomeričke gorice na području Zagrebačke županije, članovi udruge su u sastavu Državne intervencijske postrojbe Civilne zaštite sudjelovali u aktivnostima pomoći unesrećenom stanovništvu na Banovini. Udruga je uz to provodila aktivnosti prikupljanja i distribucije humanitarne pomoći te pomoći udrugama koje su prikupljale pomoć za unesrećene u potresima (Djeca djeci – dragi mali prijatelju!).