OSOBNA ISKAZNICA

TUROPOLJSKE UDRUGE SKAUTA „TUR“

            Izviđački odred „Tur“ osnovan je 1992. godine u Domovinskom ratu, kako bi djeci na području grada Velike Gorice, čiji su roditelji bili na bojištima, ponudila aktivnost, druženje i kretanje na području Republike Hrvatske, gdje je to bilo moguće. Izviđački odred „Tur“ tako je nastavio tradiciju skautizma u gradu Velikoj Gorici koja je započeta davne 1958. godine, a slijednik je sedam do Domovinskog rata aktivnih izviđačkih udruga na području nekadašnje Općine Velika Gorica. Uz zakonom obveznu izmjenu Statuta udruga u 2015. godini mijenja i naziv koji od tada glasi: Turopoljska udruga skauta „TUR“.

Članstvo udruge najvećim dijelom čine djeca u dobi od 8-14 godina. Dio članova aktivan je kroz natjecateljske ekipe na nacionalnoj razini te ostvaraju zapažene rezultate na skautskim i izviđačkim natjecanjima u središnjem dijelu Hrvatske.

Udruga je u jesen 2022. godine obilježila 30 godina kontinuiranog djelovanja u Velikoj Gorici, a tom joj je prigodom na Svečanoj akademiji povodom Dana Grada dodijeljena Nagrada Grada Velike Gorice s likom Franje Lučića za iznimna dostignuća u proteklom višegodišnjem razdoblju na području društvenih djelatnosti. Umjesto svećanom proslavom udruga je obljetnicu odlućila proslaviti radno, organizacijom 14. Zborovanja izviđača Hrvatske, na kojem je povodom Dana izviđača, 19. svibnja, u Velikoj Gorici sudjelovalo oko 1000 izviđača iz cijele Hrvatske.

Turopoljska udruga skauta “Tur” je u 2019. godini okupljala 120 članova, no u razdoblju “korone” uslijed smanjenog obima fizičkih aktivnosti (izleta, akcija, susreta djece), što je uspješno prevladano “on-line” aktivnostima, broj članova se smanjio. U udruzi je u 2022. godini aktivno 80 članova (djece, mladih i odraslih). Oni programske aktivnosti provode kroz 7 programskih skupina (jato poletaraca, čopor vučića, 4 patrole izviđača i klub brđana). Uz aktivnu suradnju roditelja, od jeseni 2017. godine odred potpomažu i brđani (odrasli članovi udruge) koji programskim voditeljima pružaju bezrezervnu potporu, ali i konkretnu pomoć članovima.

Odred je do početka sanacijskih radova djelovao u prostoru Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, u Kurilovečkoj ulici 48 u Velikoj Gorici. Osim u Velikoj Gorici kroz povijest su programske grupe bile organizirane i u naseljima Dubranec te Ščitarjevo, no iste trenutno nisu aktivne. U 2023. godini programske aktivnosti u zatvorenom provode se u prostoru Osnovne škole Eugena Kvaternika.

Svakoga mjeseca barem jednom za sve članove Odreda udruga organizira izlet ili sudjelovanje na natjecanju, odnosno aktivnosti u organizaciji drugih izviđačkih udruga na području cijele Republike Hrvatske, koje se najčešće odvijaju u prirodi.

Posebno zahtjevna i izazovna bila je 2020. godina, kada je zbog prevencije širenja koronavirusa, prema preporuci nacionalnog stožera Civilne zaštite, obustavljena provedba redovitih (fizičkih) aktivnosti udruge od sredine ožujka do sredine lipnja, a zbog preporučenog fizičkog distanciranja i izbjegavanja okupljanja građana u skupinama, programske aktivnosti za članove osmišljene su i provedene “on-line”, odnosno neizravno, putem društvenih mreža i sredstava elektronske komunikacije. U aktivnosti se uključio velik broj članova, dok je dio njih odustao od članstva u udruzi zbog izostanka fizičkih aktivnosti (izleta i logorovanja).

Uz sredstva od članarine i priloge članova za sudjelovanje u aktivnostima, od čega Odred ostvaruje oko 130.000 tisuća kuna vlastitih prihoda godišnje, financijsku potporu radu Turopoljske udruge skauta „TUR“ daje Grad Velika Gorica. Doduše, u 2021. godini javni poziv za potporu programima zdravog života i prevencije društvenog neprihvatljivog ponašanja djece nije raspisan, pa je udruga u toj godini koristila isključivo sredstva uprihođena uplatom članarine i članskih priloga, a dio programskih sadržaja provela je kroz financijsku potporu za ekološke projekte. Program udruge pod nazivom “Izviđački put izazova: od aktivnog djeteta do zdravog mladog čovjeka” podržan je od Grada Velike Gorice i potpomognut financijskom pomoći iz gradskog proračuna, u 2019. godini s 50 tisuća kuna, a u 2020. godini zbog utjecaja koronavirusa na provedbu aktivnosti s 30 tisuća kuna. Od Zagrebačke županije udruga je za provedbu aktivnosti Odreda kroz ciljane projekte (npr. iskorjenjivanje korova ambrozije te akcije edukacije učenika o korisnosti šuma i pošumljavanja) do sada ostvarila pomoć od oko 40 tisuća kuna.

Članovi odreda tijekom jedne kalendarske godine održe oko 360 sati redovitih tjednih  edukativnih susreta, dok na izletima i akcijama provedu oko 65 dana u godini. Od toga imaju priliku boraviti 10-15 dana godišnje na višednevnim aktivnostima u organizaciji Odreda ili u suorganizaciji s drugim izviđačkim udrugama (ljetnom logorovanju u šumi i/ili na moru). Odred je za svoje članove i izviđače iz Samobora tijekom ljeta 2012. i 2013. godine organizirao logorovanja u trajanju 13-15 dana na Otoku Krku; 2014. i 2015. godine u Donjem Velemeriću, općina Barilović; 2016. u Cerovskom vrhu na području grada Velike Gorice (13 dana); a u 2017. godini su članovi odreda uz osmodnevno logorovanje u Donjem Velemeriću (57 članova) sudjelovali i na desetodnevnoj Smotri Saveza izviđača Hrvatske u Općini Kamanje (28 članova). U ljeto 2018. godine odred priprema logorovanje/kantonovanje za poletarce u trajanju osam dana, dok su izviđači sudjelovali na Smotri izviđača Makedonije u Skrabatnom ponad Ohrida (26 članova, 14 dana). Udruga je u 2019. godini organizirala zimovanje u Bijelniku (Sisačko-moslavačka županija), na kojem je sudjelovalo 79 članova udruge te 26 sudionika, članova Odreda izviđača “Kupa” iz Petrinje i Odreda izviđača “Tri rijeke” iz Siska, a u Bijelniku je tijekom ljeta organizirano i logorovanje, u suradnji s Odredom izviđača “Okić” iz Samobora. Na logorovanju je sudjelovalo ukupno 80 članova, od kojih desetak gostujućih.

Zbog pandemije koronavirusa udruga je u 2019. godini, iz preventivnih razloga odustala od provedbe logorovanja planiranog u Gornjem Hruševcu, na području Općine Kravarsko. Iz istog razloga logorovanje nije provedeno ni u 2020. godini, a u 2021. godini provedena su četiri vikend bivka u Kravarskom Gladovcu i u Rakitovcu. U ljeto 2022. godine 30 članova udruge sudjelovalo je na 11. Smotri izviđača Hrvatske u Lovincu, u Lici, u zajedničkom logorskom krugu s članovima OI Okić i OI Kamengrad iz Koprivnice. Uz to, 15 članova odreda je u ljeto 2021., a petero u ljeto 2022. godine sudjelovalo na logorovanju za mlađe i starije izviđače “Šumski cvijet” u sastavu Šumske škole Saveza izviđača Hrvatske.

Od 2011. godine Turopoljska udruga skauta „TUR“ je, uz navedena logorovanja organizirala i samostalno provela više višednevnih zimskih aktivnosti. Nakon prvog samostalnog zimovanja u Delnicama, u 2011. godini održano je i petodnevno Proljetovanje u Turopoljskom Lugu (Velika Gorica), na kojem su članovi u suradnji s djelatnicima Hrvatskih šuma i Udrugom studenata biologije proučavali floru i faunu toga podneblja. U suradnji s Plemenitom opčinom turopoljskom djeca su saznala ponešto o povijesti života i uzgoju Turopoljske svinje u prirodnim uvjetima u prošlosti, dok su u suradnji s Pčelarskom udrugom “Turopolje” upoznali život pčela i pčelinje zajednice. U prosincu 2017. godine TUS “Tur” je organizirao samostalno zimovanje za svoje članove u Tuku Vojnom (Općina Mrkopalj, u Gorskom kotaru) u trajanju pet dana, na kome je sudjelovao 51 član odreda i troje volontera koji nisu članovi odreda. Zimovanje je početkom 2019. godine provedeno u Bijelniku (Sisačko-moslavačka županija) u dvije smjene po pet dana, a krajem 2019. godine te krajem 2021. godine u Delnicama (Gorski kotar) u trajanju pet dana.

EKOLOGIJA

Težište u svom radu Turopoljska udruga skauta „TUR“ stavlja na ekologiju i zaštitu prirode te na što aktivniju suradnju s lokalnom zajednicom (Gradom, ustanovama i institucijama te udrugama u Velikoj Gorici).

Udruga rado sudjeluje u svim aktivnostima posvećenim evidentiranju lokacija onečišćenja okoliša u lokalnoj zajednici, ali nevoljko u akcijama čišćenja okoliša, jer izviđački program je edukativan, pa je tako izviđačima primarni cilj djecu educirati da za sobom u prirodi ne ostavljaju otpad, a ne djecu učiniti besplatnom radnom snagom i malim čistačima prirode koju u ozbiljnijim razmjerima onečišćuju odrasli nego li djeca!

Unatoč tome članovi udruge su u 2007. godini sudjelovali u akciji čišćenja okoliša uz državnu cestu u naselju Mala Buna, na poziv mjesnog odbora, a 2022. godine prihvatili su poziv Večernjeg lista i Saveza izviđača Hrvatske te organizirali akciju čišćenja divljih deponija pokraj Vukovinskog jezera.

Uz financijsku potporu Zagrebačke županije, temeljem raspisanog poziva Grada i Zagrebačke županije, velikogorički izviđači su više godina uzastopno organizirali i provodili akcije iskorjenjivanja ambrozije na području Grada Velike Gorice i u suradnji s lokalnim izviđačkim udrugama u Općini Križ i Općini Bistra, na području Zagrebačke županije.

U 2013. godini na poziv Grada Velike Gorice članovi Turopoljske udruge skauta „TUR“ su se uključili u akciju „Zelena čistka“. Cilj akcije bio je locirati što veći broj divljih deponija otpada, u suradnji s lokalnom samoupravom koja je angažirala komunalno poduzeće na čišćenju evidentiranih deponija. Članovi udruge su u proljeće 2016. godine sudjelovali u akciji „Zelena čistka“ održanoj u naselju Ščitarjevo, u organizaciji lokalne udruge Andautonija i Osnovne škole Šćitarjevo.

Udruga se u 2018. i 2019. godini aktivno uključila u provedbu ekološke akcije pošumljavanja (reforestacije) opožarenih područja Dalmacije, kroz edukacijsku kampanju i akciju pod nazivom “Boranka”. Članovi udruge su uz pomoć roditelja i prijatelja udruge u ove dvije godine zasadile oko 2.000 sadnica na području naselja Gornje Sitno, na Mosoru u splitskom zaleđu. Turopoljska udruga skauta “Tur” bila je udruga s najvećim brojem prijavljenih odraslih sudionika u namjeri da se u akciju pošumljavanja uključi i u 2020. godini, no zbog globalne pandemije koronavirusa, sudjelovanje gostujućih skupina izviđača je obustavljeno od organizatora.

Udruga je u 2021. godini prijavila i uspješno provela projekt “Prijatelji šume” uz financijsku potporu Zagrebačke županije. Provela je edukaciju dvije stotine učenika u tri osnovne škole na području grada Velike Gorice i u osnovnoj školi u Svetom Martinu pod Okićem, a potom je provela i dvije akcije pošumljavanja u Turopoljskom lugu, gdje je posađeno 2.500 sadnica mladog hrasta lužnjaka.

Članovi udruge i njihovi članovi obitelji sudjelovali su početkom 2022. godine i u popunjavanju sadnicama šume Marća na području Kloštar Ivanića, u okviru akcije Šumoborci u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske, a u istu su aktivnost uključili i učenike Gimnazije Velika Gorica te su zajdničkim snagama zasadili još 2,5 tisuće mladica hrasta lužnjaka.

PSIHO-SOCIJALNI RAZVOJ, ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE (SOCIJALNA OSJETLJIVOST)

Najveći broj izviđačkih aktivnosti organizira se i provodi u prirodi, na čistom zraku te obuhvaća kretanje, natjecanje, igru i zabavu. Na višednevnim aktivnostima redovito se provode sportske i rekreativne aktivnosti (od jutarnje gimnastike i razgibavanja do natjecanja organizacijskih grupa u sportskim i izviđačkim natjecateljskim disciplinama – poligonima na kojima se od natjecatelja očekuje brzina, spretnost, natjecateljski duh, primjena stečenih znanja i vještina)

Kroz edukativne programe redovito se provode radionice osvješćivanja i poticanja razmišljanja o problemu s ciljem prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja mladih (promiskuiteta, netrpeljivosti po bilo kojoj osnovi, nepristojnog ponašanja, konzumiranja alkohola, duhanskih proizvoda i opijata)

U cilju pomoći osobama u potrebi udruga je ostvarila iznimnu suradnju s udrugom USPON u Velikoj Gorici (udruga sportaša s invaliditetom). Skauti su udruzi USPON pomogli u organizaciji i provedbi Skupštine Hrvatskog paraolimpijskog odbora održanoj u proljeće 2013. Godine u Velikoj Gorici, te u provedbi prvog Međunarodnog atletskog mitinga sportaša s invaliditetom (u čemu članovi udruge od tada sudjeluju redovito, svake godine) te u provedbi Dana jednakih mogućnosti održanih u jesen 2013. godine u Velikoj Gorici. Članovi udruge USPON na specifičnosti u radu svoje udruge i specifične poteškoće s kojima se u svakodnevnom životu susreću osobe s invaliditetom redovito ukazuju javnosti te skautima pružaju mogućnost da se nakratko stave u položaj osobe s invaliditetom kroz sportske aktivnost na akciji „Nitko da ne dođe do prijatelj drag“.

U redovite aktivnosti udruge uključena su i djeca s invaliditetom, a kroz suživot i suradnju s snima djeca bez poteškoća stječu osobno životno iskustvo, lakše pružaju pomoć osobama u potrebi i lakše prihvaćaju različitosti među ljudima.

ODGOVORNOST I SURADNJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI 

U očekivanju vodenog vala koji je mogao ugroziti područje Posavine u Općini Orle, stariji članovi Turopoljske udruge skauta „TUR“ su u proljeće 2013. godine pružili ruku pomoći lokalnom stanovništvu i članovima Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Velike Gorice na izgradnji zečjih nasipa za obranu od poplave. Kao odgovor na razorne poplave 2014. godine, koje su unesrećile stanovnike županjske Posavine, Turovci su organizirali aktivnosti prikupljanja humanitarne pomoći u odjeći i opremi za postradalo stanovništvo, a pomoć su samostalno i prevezli u Srijem te su je distribuirali unesrećenima.

Tragom ovog iskustva svi punoljetni članovi udruge uključili su se u Gradski interventni tim za slučaj katastrofa, koji je oformilo Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica te su redovito sudjelovali u vježbama zaštite i spašavanja stanovnika.

Prirodne nesreće potaknule su angažman Turovaca u području pomoći unesrećenima i humanitarnog djelovanja. Od 2019. godine više odraslih članova udruge isakazali su interes za pružanje pomoći drugima kroz aktivnosti Državne intervencijske postrojbe Civilne zaštite, a petero članova aktivno je sudjelovalo u aktivnostima pomoći oboljelima i postradalom stanovništvu prilikom pandemije COVID19 te razornih potresa u Zagrebu i Petrinji.

Uključili su se i u aktivnosti prikupljanja humanitarne pomoći za unesrećene u potresu na području Banovine. Pomagali su drugim organizatorima prikupljanja pomoći u transportu i distribuciji prikupljene pomoći u opremi, u Velikoj Gorici su organizirali Happycentar, lokalnu točku za prikupljanje igraćaka za djecu unesrećenu potresom, u okviru nacionalne kampanje u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske.

S ciljem očuvanja obićaja i tradicije na području na kojem djeluje Turopoljska udruga skauta „TUR“, već desetak godina uzastopno članovi odreda se ukljućuju u provedbu manifestacije „Turopoljsko Jurjevo“, koja je od UNESCO-a proglašena nematerijalnom baštinom RH. Skauti tradicionalno izrađuju Jurjevski krijes u Velikoj Gorici, a povremeno i u Lukavcu gdje se organizira središnja jurjevska proslava.

Radi evidentiranja stanja infrastrukture namijenjenje djeci udruga je u 2008. godini napravila Izvještaj o stanju dječjih igrališta na području grada Velike Gorice. Utvrđeno je u kojim naseljima ima i koliko uređenih dječjih igrališta, kakvim su spravama opremljena i u kakvom su stanju. Izvještaj je predan u Upravni odjela za društvene djelatnosti Grada Velike Gorice.

Kao izvršni organizator ispred Saveza izviđača Hrvatske i Večernjeg lista udruga je u proljeće 2022. godine u Velikoj Gorici organizirala provedbu ekološke akcije čišćenja divljih odlagališta otpada uz prometnicu pokraj Vukovinskog jezera. U okviru kampanje Većernjeg lista, pod nazivom “Rezolucija zemlja”, Turovci su na svom terenu dočekali oko dvije stoine sudionka središnje akcije čišćenja, tih dana provođenene diljem Hrvatske. U akciju Večernjeg lista u suorganizaciji sa Savezom izviđača Hrvatske uključili su se i u 2023. godini, kada su sudjelovali u akciji čišćernja divljih deponija na području gradova Svete Nedelje i Samobora.

UPOZNAVANJE I POTICANJE LJUBAVI PREMA DOMOVINI (povijesti, tradiciji i kulturi)

Organizacijom redovitih mjesečnih izleta Turopoljska udruga skauta „TUR“ svoje članove vodi u različite dijelove Hrvatske s ciljem upoznavanja parkova prirode i nacionalnih parkova, specifičnosti, povijesti, tradicije, kulture i govora u pojedinim dijelovima Hrvatske. Na taj način djeca uče o svom lokalnom zavičaju i o domovini te se navikavaju na različitosti u govoru i kulturi pojedinih područja. Uvažavanje različitosti i poštivanje “tuđega” razvija ljubav prema poznatome.

Kroz edukativne izlete smo do sada upoznali Nacionalne parkove: Plitvička jezera, Risnjak, Krka, Brijuni; Parkove prirode: Učka, Kopački rit, Lonjsko polje, Žumberak-Samoborsko gorje, Medvednica; Zaštićeni krajolik: Turopoljski lug, Žumberak i Medvednica; Gradove i područja: Čakovec, Varaždin, Krapina, Koprivnica, Đurđevac, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Đakovo, Daruvar, Novska, Lipik, Pakrac, Jasenovac, Zagreb, Sisak, Petrinja, Karlovac, Ogulin, Delnice, Krk, Rijeka, Pula, Knin, Drniš, Opuzen, Dubrovnik …

Članovi odreda su se u više navrata pridružili “Koloni sjećanja” u Vukovaru i sudjelovali u memorijalnom programu obilježavanja godišnjice pada Vukovara u Domovinskom ratu te stradanja lokalnog stanovništva i branitelja grada.

Natjecateljske ekipe Odreda godinama su sudjelovale na Orijentacijskom memorijalu „Dvanaest redarstvenika“ u Vinkovcima, u spomen na njihovu žrtvu u Domovinskom ratu.

Organizacijom memorijalno-orijentacijske akcije „Nitko da ne dođe do prijatelj drag“ lokalnu zajednicu i izviđače-goste iz svih krajeva Hrvatske velikogorički izviđači nastoje očuvati sjećanje na Tihomira Tomašića, nekadašnjeg izviđačkog voditelja i Vukovarskog stradalnika koji je svoj život žrtvovao za obranu Hrvatske u Domovinskom ratu. Akcija se organizira i sa željom da djeca s područja grada i članovi izviđačkih udruga iz drugih krajeva Hrvatske upoznaju grad Veliku Goricu, ali i da se kroz suradnju više udruga i institucija koje djeluju na području grada sugrađanima i posjetiteljima grada ukaže na snagu lokalne zajednice, želju i spremnost za suradnju te mogućnost zajedničkog djelovanja u lokalnoj zajednici.

Od 2012. godine na memorijalu “Nitko da ne dođe do prijatelj drag” sudjeluje oko 250 sudionika: izviđača, skauta, učenika velikogoričkih osnovnih škola te podmlatka Gradskog društva Crvenog križa i dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja Grada Velike Gorice. Memorijal je u 2021. godini organiziran desetu godinu za redom, a zbog mjera opreza i sprečavanja širenja koronavirusa u posljednje dvije godine na memorijalu je sudjelovalo nešto manje izviđača i učenika velikogoričkih osnovnih škola. Memorijal je u 2022. godini dobio karakter Jesenskih gara poletaraca za regiju Centar.

KULTURA I ZABAVA

Svake godine u siječnju organizacijske skupine u Odredu (jata i patrole) uključuju se u akciju hrvatskih muzeja „Noć muzeja“ i grupno posjećuju svake godine drugi muzej na području Grada Zagreba (Etnografski, Povijesni, Školski, Tehnički, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti).

Redovite su posjete grupa Botaničkom vrtu i Zoološkom vrtu u Zagrebu. Patrole i jata samostalno tijekom godine organiziraju i provode posjete kazališnim predstavama i kino projekcijama.

Članovi odreda povremeno se uključuju u Turopoljski fašnik u Velikoj Gorici, na kome osvajaju nagrade u kategoriji dječjih maskiranih skupina.

Odred aktivno sudjeluje u programu obilježavanja Dana europske baštine u Velikoj Gorici, prema pozivu organizatora.Već godinama redovito sudjeluju i na Festivalu izviđačkih pjesama u Osijeku (FIPO), koji u studenom organizira Izviđački klub „Javor“ povodom Dana grada Osijeka.

DUHOVNOST

 • Posvećenost sebi,
 • Posvećenost drugome (prijatelju, roditeljima, učiteljima, osobama u potrebi),
 • Posvećenost duhovnom razvoju i duhovnim vrijednostima …

… tri su elementarne vrijednosti čiji razvoj potičemo skautskim aktivnostima i sustavom neformalne edukacije djece i mladih za kvalitetan život u prirodi i društvu te sa prirodom.

U tom smislu Turopoljska udruga skauta „TUR“ ostvaruje odličnu suradnju sa župnim zajednicama na području grada Velika Gorica: već 15 godina u crkve na području grada redovito donosimo „Betlehemsko svjetlo“ (svjetlo upaljeno u Betlehemu koje skauti raznose Svijetom s porukom mira, tolerancije i ljubavi među ljudima).

U cilju očuvanja uspomene na Tihomira Tomašića, nekadašnjeg izviđačkog voditelja u Velikoj Gorici, koji je od agresora u Domovinskom ratu pogubljen na Ovčari u Vukovaru, ali i prisjećanja na sve branitelje poginule i stradale u Domovinskom ratu, Turopoljska udruga skauta „TUR“ organizira memorijal „Nitko da ne dođe do prijatelj drag“.

HUMANITARNA DJELATNOST

U očekivanju poplave u Posavini na području grada Velike Gorice 2011. godine, koja je prethodne godine teško oštetila ovo područje i stanovnike na njemu, članovi Turopoljske udruge skauta “TUR” uključili su se u izgradnju “zečjih nasipa” u cilju zaštite naselja uz rijeku Savu od prijetnje poplavom.

Tijekom poplava na području Posavine u Slavoniji, u svibnju 2014. godine, kada su najveće štete pretrpjeli stanovnici Gunje i Slavonskog Šamca, Turopoljska udruga skauta “TUR” bila je nositelj akcije prikupljanja i odvoza pomoći u hrani, odjeći i higijenskim potrepštinama unesrećenim osobama. Pomoć je na području grada prikupljalo Gradsko društvo Crvenog križa i Turopoljska udruga skauta “TUR”, a pomoć su donijeli brojni građani koji nisu željeli da pomoć bude isporučena u distributivna središta, nego izravno na vrata potrebitim osobama. Pomoć je odvezena u tri navrata dostavnim kombijem u Gunju, Vinkovce i Slavonski Šamac.

Za djecu iz obitelji oštećenih poplavom Grad Velika Gorica organizirao je prihvat i odmak od stresne situacije, a članovi Turopoljske udruge skauta “TUR”, uključili su se u animaciju djece i organiziranje zabavnih aktivnosti za djecu u humanitarnom prihvatu.

Odrasli članovi udruge stavili su se na raspolaganje Državnoj interventnoj postrojbi Civilne zaštite Zagreb te su u 2019. godini sudjelovali u pripremi prihvatilište za lakše oboljele od COVID19 u zagrebačkoj Areni. Nedugo potom Zagreb je pogodio razorni potres te su kao pričuvni članovi DIP CZ Zagreb sudjelovali u podizanju šatorskog naselja za unesrećene u potresu u Zagrebu, a iste godine u prosincu razorni potres je pogodio i Petrinju. Dvoje Turovaca u sastavu DIP CZ u Petrinji je provelo više od mjesec dana pomažući unesrećenim građanima i interventnim posatrojbama koje su im pružale pomoć, dok su ostali članovi udruge prikupljali pomoć za unesrećene u potresu na području Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te su im, u suradnji s drugim humanitarnim organizacijama i udrugama, pomoć odvozili na kućni prag, u pastoralni centar u Pokupskom i u prihvatne centre za unesrećene.

Udruga se uključila i u organizaciju i provedbu Happycentra u Velikoj Gorici, u kojem su prikupljane igračke za djecu unesrećenu potresom, a u okviru nacionalne aktivnosti u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske. Sakupljene igračke donirane su uoći Božića 2021. godine djeci u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Sisačko-moslavačke županije.

AKTIVNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Unazad dvadeset godina članovi Turopoljske udruge skauta „TUR“ redovito sudjeluju ili surađuju na organizaciji sljedećih manifestacija i aktivnosti:

 • Svjetskog dana pješačenja (Dana mobilnosti) u Velikoj Gorici;
 • „Zajedno više možemo“ (u organizaciji Policijske uprave zagrebačke i Grada Velike Gorice);
 • Velikogoričkog fašnika;
 • Goričkih večeri,
 • Eko-sajma (VG Fest);
 • Turopoljskog Jurjeva u Velikoj Gorici, u organizaciji Plemenite opčine turopoljske;
 • Uništavanja korova ambrozije na području grada;
 • Pošumljavanja Turopoljskog luga;
 • Večeri knjige u organizaciji Knjižnice Velika Gorica;
 • Donošenja Betlehemskog svjetla uoči Božića u sve Župne crkve na području grada;
 • Vjerničkog hodočašća u Mariju Bistricu;
 • Memorijala “Nitko da ne dođe do prijatelj drag”, u spomen na hrvatskog branitelja Tihomira Tomašića, u organizaciji udruge.

Turopoljska udruga skauta „TUR“ povremeno ima predstavnika u Povjerenstvu za prevenciju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Grada Velika Gorica (Alen Konjević) i u Savjetu  mladih Grada Velike Gorice (Jelena Pugelnik i Mario Dilberović, predsjednik Savjeta).

U 2015. godini kroz suradnju Odreda i DVD Velika Gorica osnovane su skautsko-vatrogasne dječje patrole, s ciljem osposobljavanja djece i mladih za bolju skrb o prirodi i zaštitu od požara tijekom boravka u prirodi (na organiziranim izviđačkim aktivnostima). Članovi Turopoljske udruge skauta „TUR“ uključeni su aktivnosti DVD Velika Gorica daju natjecateljske ekipe djece, koje ovo vatrogasno društvo predstavlja na gradskim i županijskim vatrogasnim natjecanjima.

AKTIVNOSTI SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

Udruga sudjeluje u brojnim aktivnostima za izviđače Saveza izviđača Hrvatske. Kao članovi nacionalnog kontingenta sudjelovali su na nacionalnoj Smotri saveza izviđača Makedonije 2018. godine, a s većim brojem sudionika sudjelovali su i na nacionalnim smotrama izviđača Hrvatske: 10. Smotri izviđača u Kamanju 2017. godine te na 11. Smotri izviđača u Lovincu 2022. godine.

Povodom obljetnice 30 godina djelovanja udruge u jesen 2022. godine udruga je bila organizator Jesenskih igara poletaraca Hrvatske za regiju Centar, održanih u Šćitarjevu u listopadu, istovremeno s 11. Memorijalom “Nitko da ne dođe do prijatelj drag”.

Istim je povodom udruga prihvatila organizaciju 14. Zborovanja izviđača Hrvatske, povodom Dana izviđača Hrvatske uspješno održane od 19.-21. svibnja 2023. u Velikoj Gorici. Udruga je bila izvršni organizator Zborovanja u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske i suorganizaciji s Gradom Velika Gorica i Turističkom zajednicom grada. Na Zborovanju u Velikoj Gorici okupilo se 1000 izviđača iz cijele Hrvatske koji su se natjecali na Državnoj izviđačkoj olimpijadi (DIO), Izviđačkom olimpijskom višeboju (IOV), na sportskim susretima izviđača i igrama poletaraca.

PREVENCIJA DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA

Želja nam je biti sastavni i prepoznatljivi dio programa za mlade u lokalnoj zajednici, s kojom nastojimo ostvariti što užu suradnju. Isto tako, prepoznati smo i kao kontinuirani program Prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Velikoj Gorici.

Udruga je u više navrata imala predstavnika u gradskom Povjerenstvu za prevenciju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, s ciljem evaluacije i financijskog vrednovanja programa koji se u tu svrhu organiziraju i provode u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti izviđača posvećene su strukturiranoj organizaciji i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece i mladih, u prirodi, na čistom zraku i pod zrakama sunca, u društvu vršnjaka, kroz igru, natjecanje i zabavu prilagođenu uzrastu djece.

Svim sudionicima aktivnosti u organizaciji Turopoljske udruge skauta „TUR“ strogo je zabranjeno  konzumiranje alkohola, duhanskih proizvoda i opijata i sudjelovanje na aktivnostima pod njihovim utjecajem, kako bi djeci i mladim bili pozitivan uzor.

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Uz to, valja istaknuti da članovi Turopoljske udruge skauta „TUR“ već niz godina, provodeći izviđački program, praktično provode sva četiri modula Zdravstvenog odgoja (i prije nego je formalno uveden u hrvatski školski sustav !!!).

Na višednevnim aktivnostima djecu se potiče na brigu o vlastitom zdravlju i higijeni (pranje zuba, kupanje, pospremanje stvari, odvajanje čistog od nečistog, pranje pribora za jelo, održavanje čistoće i higijene u šatoru i u sanitarnim prostorima kojim se koriste), aktivan i zdrav način života (jutarnja gimnastika, te sport, igra i natjecanje u različitim vještinama tijekom dana, redovita i zdrava prehrana). O djeci se vodi adekvatna briga i skrb tijekom cijelog dana (aktivnosti su strukturirane i provode se od ustajanja do lijeganja na spavanje) i tijekom noći (kada odrasli članovi dežuraju u cilju pomoći mlađima i sprečavanja svih neželjenih situacija koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost djece).

O štetnosti duhanskih proizvoda, droga, alkohola i drugih opijata te neželjenim posljedicama preuranjenih seksualnih odnosa razgovara se s djecom na redovitim programskim aktivnostima.

Globalna svjetska pandemija koronavirusa u 2020. godini bila je vrlo izazovna i za Turopoljsku udrugu skauta “Tur”. Kako bi mogla nastaviti s redovitom provedbom programskih aktivnosti trebalo je uvesti pojačane mjere zaštite članova, s ciljem prevencije potencijalnog prijenosa i širenja koronavirusa te razvoja bolesti COVID19 koja bi mogla ugroziti zdravlje i živote članova udruge i njihovih obitelji. Uz provedbu higijensko-epidemioloških mjera (mjerenja temperature, dezinfekcije opreme i pribora te dezinfekcije ruku prije i nakon svake programske aktivnosti) sustavno su provođene i edukativne aktivnosti s ciljem osvješćivanja djece o nužnosti provedbe pojačanih higijensko-epidemioloških mjera.

UOČAVANJE I SVLADAVANJE PROBLEMA SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI DJECE

Na međunarodnoj razini vrlo je aktualno pitanje socijalne isključenosti djece (uvjetovane socijalnim, odnosno ekonomskim razlikama). Skautski pokret primjenjuje metodu grupnog rada s poticanjem osjećaja pripadnosti grupi. Iz tog razloga svi članovi (neovisno o financijskim mogućnostima obitelji iz koje dolaze) na aktivnostima nose jednake skautske košulje ili majice s logotipom udruge. U cijenu aktivnosti uključen je i topli obrok (za sve sudionike isto jelo) kako se djeca ne bi izdvajala. Aktivnosti skauta uključuju obilazak i upoznavanje nepoznatih krajeva domovine i njihovih specifičnosti, a čime skauti nastoje članovima priuštiti izlete kakve neki roditelji nisu u mogućnosti priuštiti svojoj djeci (zbog neimaštine ili nedostatka vremena).

Skautizam nije slobodna aktivnost namijenjena (samo) djeci, već je stil života svih koji prihvaćaju smjernice osnivača, britanskog lorda Roberta Baden Powella, a koje djecu i mlade potiču na otvorenost za usvajanje novih znanja, aktivan i zdrav način života te snošljivost prema različitostima među ljudima (po pitanju jezika/narječja, običaja, kulture, spola, boje kože, vjere, govornih i fizičkih anomalija, invaliditeta ili poteškoća u psihičkom/fizičkom razvoju).

Da je sve navedeno istinito i da zaista redovito provodimo navedene aktivnosti i metode rada uvjerite se na portalu www.io-tur.hr 

Uz skautsko geslo: „Budi pripravan“

Pozdravljamo Vas našim odredskim pozdravom:

„Čast svakome – Tur nikome“

U Velikoj Gorici, 25. svibnja 2023.

Alen Konjević, predsjednik udruge