Plan i program rada u 2019.

  • Autor objave:

Zbor Turopoljska udruge skauta “Tur” na sjednici održanoj 03.03.2019. usvojio je Program rada pod nazivom “Korak po korak: od zadovoljnog djeteta do zdravog mladog čovjeka”, u okviru kojega i plan aktivnosti odreda u 2019. godini.

Program rada udruge : http://io-tur.hr/wp-content/uploads/2019/05/Projekt-Korak-po-korak-2019-TUS-TUR.pdf

Plan aktivnosti udruge: http://io-tur.hr/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-AKTIVNOSTI-TUS-TUR-2019.doc