Poziv na izbornu sjednicu Zbora odreda

Trenutno pregledavate Poziv na izbornu sjednicu Zbora odreda
 • Autor objave:

Sukladno Statutu Turopoljske udruge skauta “TUR” javno oglašavam održavanje redovite izborne sjednice Zbora odreda.

Temeljem svojih statutarnih ovlasti i dužnosti Starješine (članak 9. i članak 10. Statuta) sazivam redovitu izbornu i izvještajnu sjednicu Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR” koju ćemo održati u ponedjeljak 27.02.2023. godine u učionici njemačkog jezika Osnovne škole Eugena Kvaternika, u Velikoj Gorici, s početkom u 19:30 sati.

Prethodna izborna sjednica Zbora održana je 04.03.2019. godine, a izabranim dužnosnicima mandat traje najdulje do 04.03.2023. godine, odnosno do izbora novih dužnosnika. Posljednja redovita (izvještajna) sjednica Zbora održana je 02.03.2022. godine.

Za sjednicu Zbora odreda predlažem sljedeći Dnevni red:    

 1. Utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Podnošenje Izvješća o radu Odreda u mandatu, uključujući rad Odreda u 2022. godini
 4. Podnošenje Izvješća o financijskom poslovanju Odreda u 2022. godini
 5. Razrješenje izabranih dužnosnika udruge
 6. Izbor novih dužnosnika udruge: predsjednika i dva dopredsjednika te članova Nadzornog odbora
 7. Usvajanje Plana rada i aktivnosti za 2023. godinu
 8. Usvajanje Financijskog plana za 2023. godinu
 9. Donošenje odluke o godišnjoj članarini i mjasećnim članskim prilozima
 10. Inicijative, pitanja i prijedlozi

Prije sjednice Zbora odreda održan je susret vodstva udruge s roditeljima koji su tom prigodom upoznati s točkama dnevnog reda.

Svi radni materijali temeljem predloženog Dnevnog reda (izvještaji i planovi) objavljeni su na internetskim stranicama udruge:

Pregled aktivnosti u 2022 – opisni 

Financ izvjestaj 2022 – TUS TUR – usporedni

PLAN AKTIVNOSTI ODREDA ZA 2023

FINANCIJSKI PLAN – TROSKOVI PROVEDBE PROGRAMA u 2023

Odluka o clanarini, pravima i obvezama u udruzi za 2023

Odluka o clanarini, pravima i obvezama u 2023 s obrazlozenjem.doc

Ovime je svima omogućen uvida u izvještaje i planove, odnosno radne materijale za sjednicu Zbora o kojima svoje mišljenje, kritiku, pokudu ili pohvalu odrasle osobe (punoljetni članovi i predstavnici članova udruge) mogu iskazati pismeno putem e-maila na adresu: akonjev@gmail.com, Sadržaj pristiglih poruka članovima Zbora će biti predstavljen na sjednici.

Temeljem članka 15.6. Statuta svaka programska grupa na sastanku roditelja ili skrbnika, zakonskih zastupnika djece uoći sjednice Zbora izabire svog predstavnika (delegata) iz redova roditelja koji će zastupati interese članova programske grupe na sjednici Zbora. Sukladno  tome izravno ili u roditeljskim grupama na WhatsApp servisu obavit će se konzultacije i izbor ovlaštenog zastupnika svake programske grupe.

Temeljem članka 9.3. Zbor čine punoljetni članovi i maloljetni članovi s navršenih 14 godina života te po jedan predstavnik (delegat) programske grupe koju čine članovi mlađi od 14 godina i predstavnici pravnih osoba, članica Odreda, koje imenuju osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

U članku 15.5. Statuta stoji da maloljetne osobe (s navršenih 14 godina života) mogu odlučivati na sjednici Zbora uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika. Ovjerena pisana suglasnost treba biti predana ili dostavljena elektronskim putem prije početka sjednice.

Na sjednici će se birati predsjednik udruge, dopredsjednik udruge i tajnik udruge te tri člana Nadzornog odbora.

Pozivam zainteresirane kandidate da istaknu svoju kandidaturu za izborne dužnosti: PREDSJEDNIK UDRUGE, DOPREDSJEDNIK UDRUGE, TAJNIK UDRUGE I ČLAN NADZORNOG ODBORA te da iskažu interes za obavljanje dužnosti BLAGAJNIK UDRUGE, na koju će Predsjedništvo imenovati dužnosnike.

Kandidatura se može istaknuti javno, putem objave na facebook profilu udruge, a treba je dostaviti pismeno uoći početka sjednice Zbora ili je istaknuti usmeno na samoj sjednici Zbora. Kandidati se mogu predložiti sami ili ih mogu predložiti članovi Predsjedništva, programski voditelji udruge, članovi kluba brđana i programskih skupina (jata i patrole) pismeno ili izravno na sjednici Zbora odreda putem svog predstavnika / delegata na sjednici Zbora.

U Velikoj Gorici, 26.01.2023.

Alen Konjević, predsjednik