Poziv na redovitu godišnju izvještajnu sjednicu Zbora TUS “TUR”

Trenutno pregledavate Poziv na redovitu godišnju izvještajnu sjednicu Zbora TUS “TUR”
 • Autor objave:

Sukladno Statutu Turopoljske udruge skauta “TUR” javno oglašavam održavanje redovite godišnje izvještajne sjednice Zbora odreda.

Temeljem svojih statutarnih ovlasti i dužnosti Starješine (članak 9. i članak 10. Statuta) sazivam redovitu godišnju izvještajnu sjednicu Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR”.

Redovitu izvještajnu sjednicu Zbora odreda održat ćemo u petak 10.03.2017. godine u prostorijama udruge u Kurilovečkoj ulici 48, u Velikoj Gorici, s početkom u 20 sati.

Za sjednicu Zbora odreda predlažem sljedeći Dnevni red:    

 1. Utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Podnošenje Izvješća o radu Odreda u 2016. godini
 4. Podnošenje Izvješća o financijskom poslovanju Odreda u 2016. godini
 5. Podnošenje Izvješća Nadzornog odbora
 6. Usvajanje Plana rada i aktivnosti za 2017. godinu
 7. Usvajanje Financijskog plana za 2017. godinu
 8. Donošenje odluke o članarini za 2017. godinu
 9. Donošenje odluke o proslavi 25. godišnjice Odreda
 10. Inicijative, pitanja i prijedlozi

Prije sjednice Zbora odreda sve programske grupe (jata, patrole) trebaju održati sastanke s roditeljima koji trebaju biti upoznati s točkama dnevnog reda te među sobom trebaju izabrati predstavnika programske grupe koju će zastupati na sjednici Zbora.

Temeljem članka 15.6. Statuta svaka programska grupa na sastanku roditelja (zakonskih zastupnika) ili skrbnika uoči sjednice Zbora izabire svog predstavnika (delegata) iz redova roditelja koji će zastupati interese članova programske grupe na sjednici Zbora.

U Velikoj Gorici, 09.02.2017.

Alen Konjević, predsjednik