RODITELJSKI – LISTOPAD 2013.

Trenutno pregledavate RODITELJSKI – LISTOPAD 2013.
  • Autor objave:

Na prvom redovitom roditeljskom sastanku održanom 03.10.2013. roditelje smo izvijestili o planu aktivnosti u predstojećem dijelu 2013. godine i u kalendarskoj 2014. godini (Plan aktivnosti objavljen je na Oglasnoj ploči, na naslovnici portala). Roditelje smo upoznali s pravima i obvezama članova (uplata članarine i redovitost sudjelovanja na aktivnostima, način ponašanja, što se ne smije nositi/koristiti i sa čemu voditelji obvezno moraju biti upoznati), upoznali smo roditelje s iznosom članarine i najavili izmjenu iznosa članarine u 2014. godini te smo ih upoznali što članovi dobivaju za članarinu koju su dužni redovito uplaćivati.

Odaziv roditelja na prvi ovogodišnji roditeljski sastanak bio je iznimno dobar. Odazvalo se više od 40 roditelja, te je očito da je roditeljima konačno stalo do toga da znaju u čijem društvu i na kakvim aktivnostima njihova djeca provode svoje slobodno vrijeme, odnosno kakvu aktivnost financijski podupiru. Hvala Vam na tome. Mi ćemo se truditi opravdati Vaše povjerenje.

Kako biste nam svojim poznanstvima i iskustvom pomogli u prikupljanju donacija/sponzorstava, a time olakšali rad udruge i omogućili viši standard usluge te nižu cijenu članarine prema roditeljima napisali smo Životopis odreda i Pismo potencijalnim donatorima/sponzorima (DOPIS DONATORIMA I SPONZORIMAOSOBNA ISKAZNICA ODREDA – 2013) koje možete isprintati i ponijeti osobama ili na adresu tvrtki za koje mislite da bi nam  mogli i željeli pomoći.

INFORMACIJE O RADU UDRUGE

Redoviti roditeljski sastanci održavaju se tri puta godišnje (u jesen – rujan/listopad, nakon polugodišta – veljača, te pod kraj školske godine i prije logorovanja – u svibnju/lipnju).

Centar_Za_Djecu-Mlade_i_Obitelj

Redoviti jatni/patrolni susreti članova održavaju se u prostorima Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, u Kurilovečkoj ulici 48, u dvorišnom objektu, desna prostorija, prema utvrđenom rasporedu (koji je oglašen na naslovnici portala), u terminu koji najbolje odgovara članovima grupe i predvodniku. Ukoliko djetetu ne odgovara dogovoreni termin uključiti ćemo ga u rad druge grupe.

Za sve informacije i prijave roditelji moraju biti u redovitom kontaktu s voditeljima grupa (predvodnicima jata i patrola) te s predsjednikom udruge – starješinom. Za sve informacije i pritužbe, kao i za otklanjanje bilo kojeg problema, na raspolaganju Vam je broj telefona 091/253-00-39, Alen Konjević, starješina.

cdmo

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE NOVIH ČLANOVA … I PODSJETNIK ZA SVE OSTALE – JESEN 2013. GODINE

AKTIVNOSTI

Svakom djetetu koje iskaže interes za uključivanje u aktivnosti izviđača, u Izviđačkom odredu „Tur“ omogućavamo da mjesec dana dolazi na susrete, pa čak i na jedan izlet, a što ne stvara obvezu uplate članarine.

Nakon toga, kada dijete odluči da će nastaviti ići na izviđače, roditelji su dužni upoznati predsjednika udruge i predvodnika, ispuniti i predsjedniku predati ispunjeni Upisni obrazac za novog člana. Od tada će redovito (po djetetu) dobivati uplatnice za članarinu za predstojeće tromjesečno razdoblje.

Redovito sudjelovanje na susretima skupina (jata poletaraca i patrola izviđača) koji se održavaju jednom u tjednu, te uplata članarine uvjeti su za sudjelovanje na izviđačkim izletima i višednevnim aktivnostima. Svakoga mjeseca organiziramo jedan ozbiljniji izlet izvan područja grada. Svaka će aktivnost biti oglašena na ovom portalu, kao i Plan aktivnosti u predstojećem razdoblju/godini, koji može biti djelomično izmijenjen tijekom godine.

Zbog izostanka većeg broja članova s logorovanja, pokazalo se da je upitna provedivost i svrha organiziranja ove redovite i obvezne aktivnosti udruge. Stoga smo roditeljima u jesen 2013. godine ponudili Upitnik (ANKETA ZA RODITELJE) na kome očekujemo od roditelja svakog člana da iskažu spremnost za sudjelovanje djeteta na logorovanju u 2014. godini na lokaciji (šuma ili more) i u terminu u kome bi bili spremni uputiti dijete. Na taj ćemo način vrijeme i mjesto održavanja logorovanja nastojati prilagoditi najvećem broj zainteresiranih članova. Rezultate ankete ćemo oglasiti na ovim stranicama kako bi se i ostali mogli prilagoditi iskazanoj volji većine.

TUR AMBLEM 2

ČLANARINA

Uplata članarina je obveza svakog člana, bez obzira hoće li u tekućem mjesecu sudjelovati na planiranom izletu.

GODIŠNJA ČLANARINA IZNOSI 1.500,00 kn, A UPLAČUJE SE U 10 MJESEČNIH OBROKA U IZNOSU 150,00 kn. Članarina se uplaćuje za mjesece u kojima se odvija redovita školska nastava (od rujna do lipnja, a ne uplaćuje se za mjesec srpanj i kolovoz).

Za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji koje je član Izviđačkog odreda „Tur“ članarina iznosi 1.000,00 kn godišnje, odnosno 100,00 kn mjesečno, a Uprava odreda može donijeti odluku o smanjenju članarine i za djecu iz obitelji sa specifičnom socijalnom slikom.

Zbog porasta cijena prehrane i prijevoza (koje su već nastupile ili se očekuju) Uprava odreda je odlučila da će članarina za 2014. godinu biti uvećana te će od siječnja iznositi 180,00 kn mjesečno (1.800,00 kn godišnje), odnosno 120,00 kn mjesečno za drugo i svako sljedeće dijete. Ukoliko je ovoliki iznos članarine zbog specifične obiteljske situacije roditeljima neprihvatljiv, molim da mi roditelji pristupe individualno i argumentiraju situaciju kako bismo dogovorili individualni iznos članarine (Alen Konjević, predsjednik)

ČLANOVI KOJI REDOVITO UPLAĆUJU ČLANARINU …

… ostvaruju pravo sudjelovanja na redovitim mjesečnim izletima BEZ DOPLATE, osim u slučaju da cijena izleta iznosi više od 150,00 kn (vrlo rijetko!)

… bez dodatne uplate DOBIVAJU NA KORIŠTENJE ODREDSKU MAJICU, IZVIĐAČKU KOŠULJU, i MARAMU nakon što polože obećanje/zavjet (nakon provedenih najmanje 3 mjeseca u udruzi).

… OSIGURANI SU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA – osiguranje pokriva razdoblje od 365 dana/24 sata dnevno, dakle djecu nije potrebno osiguravati preko škole. Naknada za eventualni slučaj loma ekstremiteta iznosi 200 eura.

Za sudjelovanje na višednevnim aktivnostima participacija se određuje prema realnim troškovima sudjelovanja na aktivnosti (dvodnevni izlet s noćenjem, petodnevni bivak ili logorovanje u trajanju od 7-20 dana).

logo

UPISNICA

Roditelji su dužni ispuniti Upisnicu za 2013. godinu (UPISNI-OBRAZAC (2013)), odnosno Potvrdu produžetka članstva za 2014. godinu (koja će biti aktivna pred kraj ove kalendarske godine) te je predati predsjedniku udruge osobno.

(Razlog je što neke roditelje nikada nisam vidio, iako njihova djeca sudjeluju na izviđačkim aktivnostima dulje vrijeme – tražimo obostranu odgovornost, a osobito prema djeci!)

Potpisivanjem Upisnice za tekuću godinu roditelj/staratelj iskazuje svoju suglasnost za sudjelovanje djeteta na redovitim programskim aktivnostima Odreda uz pratnju odraslih voditelja te prihvaća obvezu redovitog podmirenja mjesečne članarine prema odluci Uprave odreda.

Osim toga, roditelji potpisuju da su upoznati te da prihvaćaju sljedeće:

– sugestiju voditelja udruge da dijete ne nosi mobitel na aktivnosti. Sve informacije i razgovor s djetetom roditelji mogu zatražiti pozivom na broj odgovornog voditelja. Ako član nosi mobitel na vlastitu odgovornost voditelj mu može zabraniti/uskratiti korištenje uređaja (iz razloga sigurnosti kretanja po prometnicama i psihološkog utjecaja na dijete), a roditelji tijekom aktivnosti ne mogu očekivati trenutno javljanje djeteta na njihov telefonski poziv,

– da će upoznati voditelje s kroničnim bolestima i lijekovima koje dijete redovito uzima. U protivnom preuzimaju odgovornost za sve probleme nastale prešućivanjem takvih podataka. Roditelji su dužni izvijestiti voditelje u pisanom obliku o svakom stanju djeteta koje odudara od uobičajenog i očekivanog: bolestima koje se javljaju redovito ili povremeno, a uvjetovane su prehranom, načinom života, stresom ili boravkom u određenim uvjetima (alergije na hranu, bilje, prašinu, epilepsija, dijabetes …) te psihičkim i fizičkim poteškoćama s kojima dijete živi (postoperativne traume, ograničena ili smanjena mogućnost kretanja i korištenja određenih dijelova tijela, korištenje proteze, razvojne poteškoće i poremećaji (psihički ili fizički), prethodno liječenje kod psihologa ili psihijatra, liječenje i redovite terapije nakon liječenja od alkohola, droga ili bilo kojeg drugog oblika ovisnosti)

– mogu iskazati obiteljsku socijalnu sliku (samohrani roditelj, broj djece o kojoj skrbi, zaposlenost oba roditelja, nisku prihodi), a koja će poslužiti za vrednovanje mogućnosti roditelj te za individualni pristup prilikom određivanja iznosa članarine i participacije za sudjelovanje na aktivnostima za svakog pojedinog člana.

– potvrđuju svoju suglasnost za osiguranje člana uz godišnju naknadu u iznosu 60 kn (što je uključeno u članarinu!)

191105271v2_225x225_Front_padToSquare-true

343482801v1_480x480_Front

be-happy-be-scout-zip-man_design