UPIS NOVIH ČLANOVA – INFORMACIJE ZA RODITELJE

Trenutno pregledavate UPIS NOVIH ČLANOVA – INFORMACIJE ZA RODITELJE
  • Autor objave:

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE NOVIH ČLANOVA … I PODSJETNIK ZA SVE OSTALE – JESEN 2012. GODINE

AKTIVNOSTI

Svakom djetetu koje iskaže interes za uključivanje u aktivnosti izviđača, u Izviđačkom odredu „Tur“ omogućavamo da mjesec dana dolazi na susrete, pa čak i na jedan izlet, a što ne stvara obvezu uplate članarine.

Nakon toga, kada se dijete odluči roditelji su dužni upoznati predsjednika udruge i predvodnika, ispuniti i predsjedniku predati ispunjeni Upisni obrazac za novog člana. Od tada će redovito (po djetetu) dobivati uplatnice za članarinu za predstojeće tromjesečno razdoblje.

Redovito sudjelovanje na susretima skupina (jata poletaraca i patrola izviđača) koji se održavaju jednom u tjednu, te uplata članarine uvjeti su za sudjelovanje na izviđačkim izletima i višednevnim aktivnostima. Svakoga mjeseca organiziramo jedan ozbiljniji izlet izvan područja grada.

ČLANARINA

Uplata članarina je obveza svakog člana, bez obzira hoće li u tekućem mjesecu sudjelovati na planiranom izletu.

GODIŠNJA ČLANARINA IZNOSI 1.500,00 kn, A UPLAČUJE SE U 10 MJESEČNIH OBROKA U IZNOSU 150,00 kn. Članarina se uplaćuje za mjesece u kojima se odvija redovita školska nastava (od rujna do lipnja, a ne uplaćuje se za mjesec srpanj i kolovoz).

Za drugo i svako sljedeće dijete iz iste obitelji koje je član Izviđačkog odreda „Tur“ članarina iznosi 1.000,00 kn godišnje, odnosno 100,00 kn mjesečno, a Uprava odreda može donijeti odluku o smanjenju članarine i za djecu iz obitelji sa specifičnom socijalnom slikom.

ČLANOVI KOJI REDOVITO UPLAČUJU ČLANARINU ..

… ostvaruju pravo sudjelovanja na redovitim mjesečnim izletima BEZ DOPLATE, osim u slučaju da cijena izleta iznosi više od 150,00 kn (vrlo rijetko!)

… bez dodatne uplate DOBIVAJU NA KORIŠTENJE IZVIĐAČKU KOŠULJU, MARAMU i, nakon što polože obećanje/zavjet (nakon provedenih najmanje 3 mjeseca u udruzi) i ODREDSKU MAJICU.

OSIGURANI SU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA – osiguranje pokriva razdoblje od 365 dana/24 sata dnevno, dakle djecu nije potrebno osiguravati preko škole. Naknada za eventualni slučaj loma ekstremiteta iznosi 200 eura.

Za sudjelovanje na višednevnim aktivnostima participacija se određuje prema realnim troškovima sudjelovanja na aktivnosti (dvodnevni izlet s noćenjem, petodnevni bivak ili logorovanje u trajanju od 7-20 dana).

UPISNICA

Roditelji su dužni ispuniti Upisnicu te je predati predsjedniku udruge osobno.

(Razlog je što neke roditelje nikada nisam vidio, iako njihova djeca sudjeluju na izviđačkim aktivnostima dulje vrijeme – tražimo obostranu odgovornost, a osobito prema djeci!)

Potpisivanjem Upisnice za tekuću godinu roditelj/staratelj iskazuje svoju suglasnost za sudjelovanje djeteta na redovitim programskim aktivnostima Odreda uz pratnju odraslih voditelja te prihvaća obvezu redovitog podmirenja mjesečne članarine prema odluci Uprave odreda.

Osim toga, roditelji potpisuju da su upoznati te da prihvaćaju sljedeće:

sugestiju voditelja udruge da dijete ne nosi mobitel na aktivnosti. Sve informacije i razgovor s djetetom roditelji mogu zatražiti pozivom na broj odgovornog voditelja. Ako član nosi mobitel na vlastitu odgovornost voditelj mu može zabraniti/uskratiti korištenje uređaja (iz razloga sigurnosti kretanja po prometnicama i psihološkog utjecaja na dijete), a roditelji tijekom aktivnosti ne mogu očekivati trenutno javljanje djeteta na njihov telefonski poziv,

da će upoznati voditelje s kroničnim bolestima i lijekovima koje dijete redovito uzima. U protivnom preuzimaju odgovornost za sve probleme nastale prešućivanjem takvih podataka.

mogu iskazati obiteljsku socijalnu sliku (samohrani roditelj, broj djece o kojoj skrbi, zaposlenost oba roditelja, nisku prihodi), a koja će poslužiti za vrednovanje mogućnosti roditelj te za individualni pristup prilikom određivanja iznosa članarine i participacije za sudjelovanje na aktivnostima za svakog pojedinog člana.

potvrđuju svoju suglasnost za osiguranje člana uz godišnju naknadu u iznosu 60 kn (što je uključeno u članarinu!)