UPISNI OBRAZAC ZA 2014.g.

  • Autor objave:

Roditelji su dužni ispuniti Upisnicu za 2014. godinu (Upisni list – na MEMORANDUMU ODREDA 2014), odnosno Potvrdu produžetka članstva za 2015. godinu (koja će biti aktivna pred kraj ove kalendarske godine) te je predati predsjedniku udruge osobno.

(Razlog je što neke roditelje nikada nisam vidio, iako njihova djeca sudjeluju na izviđačkim aktivnostima dulje vrijeme – tražimo obostranu odgovornost, a osobito prema djeci!)

Potpisivanjem Upisnice za tekuću godinu roditelj/staratelj iskazuje svoju suglasnost za sudjelovanje djeteta na redovitim programskim aktivnostima Odreda uz pratnju odraslih voditelja te prihvaća obvezu redovitog podmirenja mjesečne članarine prema odluci Uprave odreda.

Osim toga, roditelji potpisuju da su upoznati te da prihvaćaju sljedeće:

– sugestiju voditelja udruge da dijete ne nosi mobitel na aktivnosti. Sve informacije i razgovor s djetetom roditelji mogu zatražiti pozivom na broj odgovornog voditelja. Ako član nosi mobitel na vlastitu odgovornost voditelj mu može zabraniti/uskratiti korištenje uređaja (iz razloga sigurnosti kretanja po prometnicama i psihološkog utjecaja na dijete), a roditelji tijekom aktivnosti ne mogu očekivati trenutno javljanje djeteta na njihov telefonski poziv,

– da će upoznati voditelje s kroničnim bolestima i lijekovima koje dijete redovito uzima. U protivnom preuzimaju odgovornost za sve probleme nastale prešućivanjem takvih podataka. Roditelji su dužni izvijestiti voditelje u pisanom obliku o svakom stanju djeteta koje odudara od uobičajenog i očekivanog: bolestima koje se javljaju redovito ili povremeno, a uvjetovane su prehranom, načinom života, stresom ili boravkom u određenim uvjetima (alergije na hranu, bilje, prašinu, epilepsija, dijabetes …) te psihičkim i fizičkim poteškoćama s kojima dijete živi (postoperativne traume, ograničena ili smanjena mogućnost kretanja i korištenja određenih dijelova tijela, korištenje proteze, razvojne poteškoće i poremećaji (psihički ili fizički), prethodno liječenje kod psihologa ili psihijatra, liječenje i redovite terapije nakon liječenja od alkohola, droga ili bilo kojeg drugog oblika ovisnosti)

– mogu iskazati obiteljsku socijalnu sliku (samohrani roditelj, broj djece o kojoj skrbi, zaposlenost oba roditelja, nisku prihodi), a koja će poslužiti za vrednovanje mogućnosti roditelj te za individualni pristup prilikom određivanja iznosa članarine i participacije za sudjelovanje na aktivnostima za svakog pojedinog člana.

– potvrđuju svoju suglasnost za osiguranje člana uz godišnju naknadu u iznosu 60 kn (što je uključeno u članarinu!)