Upoznajte Turopoljsku udrugu skauta “TUR”

Trenutno pregledavate Upoznajte Turopoljsku udrugu skauta “TUR”
  • Autor objave:

TUS “TUR” danas je jedina udruga skauta i izviđača aktivna na području grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle.

Izviđački odred „Tur“ osnovan je 1992. godine u Domovinskom ratu, kako bi djeci na području grada Velike Gorice, čiji su roditelji bili na bojištima, ponudila aktivnost, druženje i kretanje na području Republike Hrvatske, gdje je to bilo moguće. Izviđački odred „Tur“ tako je nastavio tradiciju skautizma u gradu Velikoj Gorici koja je započeta davne 1958. godine, a slijednik je sedam do Domovinskog rata aktivnih izviđačkih udruga na području nekadašnje Općine Velika Gorica. Uz zakonom obveznu izmjenu Statuta odred 2015. godine mijenja i ime, te se sada zove Turopoljska udruga skauta “TUR”.

U Odredu je aktivno stotinjak članova koji su uključeni u rad jedne od devet uzrasno ustrojenih programskih skupina (jata ili patrola) koje vode predvodnici (srednjoškolci i studenti) te odrasli voditelji udruge. Članstvo udruge najvećim dijelom čine djeca u dobi od 8-14 godina. Dio članova aktivan je na nacionalnoj razini u dvije natjecateljske ekipe izviđača istraživača (uzrasta 14-17 godina), koje ostvaraju zapažene rezultate na natjecanjima izviđača u središnjem dijelu Hrvatske.

Sjedište udruge je u Osnovnoj školi Eugena Kumičića”, na adresi Josipa Pucekovića 4 u Velikoj Gorici, a programske aktivnosti Odred provodi u prirodi ili u prostoru Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, u Kurilovečkoj ulici 48 u Velikoj Gorici. Prostor dijeli s više srodnih udrugama za mlade koje djeluju na području grada. Programske skupine u djeluju i u Dubrancu (susreti su u prostoru Društvenog doma i u okruženju) te u Šćitarjevu (u osnovnoj školi i u okruženju).

Svakoga mjeseca najmanje jednom za sve članove Odreda udruga organizira izlet ili sudjelovanje na natjecanju, odnosno aktivnosti u organizaciji Odreda ili drugih izviđačkih udruga na području cijele Republike Hrvatske, koje se najčešće odvijaju u prirodi.

Uz sredstva od članarine i priloge članova za sudjelovanje u aktivnostima, od čega Odred ostvaruje oko 85.000 tisuća kuna prihoda godišnje, financijsku potporu radu Odreda daje Grad Velika Gorica. Posljednjih nekoliko godina programske aktivnosti Odreda podržane su iz Gradskog proračuna s 25-30 tisuća kuna, dok Zagrebačka županija za provedbu aktivnosti Odreda kroz ciljane projekte (npr. iskorjenjivanje korova ambrozije) izdvaja do 10 tisuća kuna godišnje.

Članovi odreda tijekom jedne kalendarske godine održe oko 250 sati redovitih tjednih edukativnih susreta, dok na izletima i akcijama provedu oko 65 dana u godini. Od toga imaju priliku boraviti 10-15 dana na višednevnim aktivnostima u organizaciji Odreda ili u suorganizaciji s drugim izviđačkim udrugama (ljetnom logorovanju u šumi i/ili na moru). Od 2011. za svoje članove i prijatelje iz drugih izviđačkih udruga Odred izviđača “Tur” redovito organizira izviđačka logorovanja u trajanju 12-15 dana na Otoku Krku i u Donjem Velemeriću (Općina Barilović).

Od 2011. godine izviđački odred “Tur” je, uz navedena logorovanja, organizirao i samostalno proveo petodnevno Zimovanje u Delnicama i petodnevno proljetovanje u Turopoljskom Lugu (Velika Gorica), na kojem su članovi u suradnji s djelatnicima Hrvatskih šuma i Udrugom studenata biologije proučavali floru i faunu toga podneblja. U suradnji s Plemenitom opčinom  turopoljskom djeca su saznala ponešto o povijesti života i uzgoju Turopoljske svinje u prirodnim uvjetima u prošlosti, dok su u suradnji s Pčelarskom udrugom “Turopolje” upoznali život pčela i pčelinje zajednice.

EKOLOGIJA

Težište u svom radu Izviđački odred Tur je stavio na ekologiju i zaštitu prirode te na što aktivniju suradnju s lokalnom zajednicom (Gradom, ustanovama i institucijama te udrugama u Velikoj Gorici).

Izviđački odred „Tur“ rado sudjeluje u svim aktivnostima posvećenim evidentiranju lokacija onečišćenja okoliša u lokalnoj zajednici i nevoljko akcija čišćenja okoliša, jer izviđački program je edukativan, pa je tako izviđačima primarni cilj djecu educirati da za sobom u prirodi ne ostavljaju otpad, a ne djecu učiniti besplatnom radnom snagom i malim čistačima prirode koju u ozbiljnijim razmjerima onečišćuju odrasli nego li djeca!

Unatoč tome članovi udruge su u 2007. godini sudjelovali u akciji čišćenja okoliša uz državnu cestu u naselju Mala Buna, na poziv mjesnog odbora.

Uz financijsku potporu Zagrebačke županije, temeljem raspisanog poziva Grada i Zagrebačke županije, velikogorički izviđači su više godina uzastopno organizirali i provodili akcije iskorjenjivanja ambrozije na području Grada Velike Gorice i u suradnji s lokalnim izviđačkim udrugama u Općini Križ i Općini Bistra, na području Zagrebačke županije.

U 2013. godini na poziv Grada Velike Gorice članovi Izviđačkog odreda „Tur“ su se uključili u akciju „Zelena čistka“. Cilj akcije bio je locirati što veći broj divljih deponija otpada, u suradnji s lokalnom samoupravom koja je angažirala komunalno poduzeće na čišćenju evidentiranih deponija.

PSIHO-SOCIJALNI RAZVOJ, ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE (SOCIJALNA OSJETLJIVOST)

Najveći broj izviđačkih aktivnosti organizira se i provodi u prirodi, na čistom zraku te obuhvaća kretanje, natjecanje, igru i zabavu. Na višednevnim aktivnostima redovito se provode sportske i rekreativne aktivnosti (od jutarnje gimnastike i razgibavanja do natjecanja organizacijskih grupa u sportskim i izviđačkim natjecateljskim disciplinama – poligonima na kojima se od natjecatelja očekuje brzina, spretnost, natjecateljski duh, primjena stečenih znanja i vještina).

Kroz edukativne programe redovito se provode radionice osvješćivanja i poticanja razmišljanja o problemu s ciljem prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja mladih (promiskuiteta, netrpeljivosti po bilo kojoj osnovi, nepristojnog ponašanja, konzumiranja alkohola, duhanskih proizvoda i opijata).

U cilju pomoći osobama u potrebi udruga je ostvarila iznimnu suradnju s udrugom Uspon u Velikoj Gorici (za sportaše s invaliditetom). Izviđači su Udruzi USPON pomogli u organizaciji i provedbi Skupštine Hrvatskog paraolimpijskog odbora održanoj u proljeće 2013. godine u Velikoj Gorici, te od tada svake godine pomažu u provedbi Međunarodnog atletskog mitinga sportaša s invaliditetom i u provedbi Dana jednakih mogućnosti u Velikoj Gorici, s ciljem osvješćivanja javnosti o suživotu s osobama s invaliditetom. Članovi udruge USPON na specifičnosti u radu svoje udruge redovito ukazuju te izviđačima pružaju mogućnost da se nakratko stave u položaj osobe s invaliditetom kroz aktivnost na akciji „Nitko da ne dođe do prijatelj drag“.

ODGOVORNOST I SURADNJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

U očekivanju vodenog vala koji je mogao ugroziti područje Posavine u Općini Orle, stariji članovi Izviđačkog odreda „Tur“ su u proljeće 2013. godine pružili ruku pomoći lokalnom stanovništvu i članovima Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Velike Gorice na izgradnji zečjih nasipa za obranu od poplave.

Tragom ovog iskustva svi punoljetni članovi udruge uključili su se u Tim za pomoć u slučaju katastrofa, koji je oformilo Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica te su se aktivno uključili u provedbu pokazne vježbe zaštite i spašavanja „Potres 2013“ održane u rujnu 2013. u Velikoj Gorici.

Od proljeća 2015. godine članovi Izviđačkog odreda “Tur” pridružuju se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Velika Gorica, kome daju natjecateljske ekipe djece i mladeži te nastupaju na vatrogasnim natjecanjima na području grada i županije.

U cilju očuvanja običaja i tradicije na području na kojem djeluje Izviđački odred „Tur“, već desetak godina uzastopno članovi odreda se uključuju u provedbu manifestacije „Turopoljsko Jurjevo“, koja je od UNESCO-a proglašena nematerijalnom baštinom RH. Izviđači tradicionalno izrađuju Jurjevski krijes u Velikoj Gorici, a uključuju se i u organizaciju središnje jurjevske proslave u Lukavcu.

Izviđački odred „Tur“ je u cilju evidentiranja stanja infrastrukture namijenjene djeci u 2008. godini napravio Izvještaj o stanju dječjih igrališta na području grada Velike Gorice. Utvrđeno je u kojim naseljima ima i koliko uređenih dječjih igrališta, kakvim su spravama opremljena i u kakvom su stanju. Izvještaj je predan u Upravni odjela za društvene djelatnosti Grada Velike Gorice.

UPOZNAVANJE I POTICANJE LJUBAVI PREMA DOMOVINI (povijesti, tradiciji i kulturi)

Organizacijom redovitih mjesečnih izleta Izviđački odred “Tur”svoje članove vodi u različite dijelove Hrvatske s ciljem upoznavanja specifičnosti, povijesti, tradicije, kulture i govora u pojedinim dijelovima Hrvatske. Na taj način djeca uče o svom lokalnom zavičaju te o domovini te se privikavaju na različitosti u govoru i kulturi pojedinih područja. Uvažavanje različitosti i poštivanje “tuđega” razvija ljubav prema poznatome.

Izletima smo do sada upoznali Nacionalne parkove: Plitvička jezera, Risnjak, Krka; Parkove prirode: Učka, Kopački rit, Lonjsko polje, Žumberak-Samoborsko gorje; Zaštićeni krajolik: Turopoljski lug, Žumberak i Medvednica; Gradove i područja: Čakovec, Koprivnica, Varaždin, Lepoglava, Krapina, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Đakovo, Pakrac, Lipik, Novska, Daruvar, Bjelovar, Sisak, Petrinja, Zagreb, Karlovac, Ogulin, Delnice, Krk, Rijeka, Pula, Knin, Drniš, Opuzen, Dubrovnik …

Članovi odreda su se u više navrata pridružili “Koloni sjećanja” u Vukovaru i sudjelovali u memorijalnom programu obilježavanja godišnjice pada Vukovara u Domovinskom ratu te stradanja lokalnog stanovništva i branitelja grada.

Natjecateljske ekipe Odreda godinama su sudjelovale na Orijentacijskom memorijalu „Dvanaest redarstvenika“ u Vinkovcima, u spomen na njihovu žrtvu u Domovinskom ratu.

Organizacijom memorijalno-orijentacijske akcije „Nitko da ne dođe do prijatelj drag“ lokalnu zajednicu i izviđače-goste iz svih krajeva Hrvatske velikogorički izviđači nastoje očuvati sjećanje na Tihomira Tomašića, nekadašnjeg izviđačkog voditelja i Vukovarskog stradalnika koji je svoj život žrtvovao za obranu Hrvatske u Domovinskom ratu. Akcija se organizira i sa željom da djeca s područja grada i članovi izviđačkih udruga iz drugih krajeva Hrvatske upoznaju grad Veliku Goricu, ali i da se kroz suradnju više udruga i institucija koje djeluju u gradu Velikoj Gorici sugrađanima i posjetiteljima grada ukažemo na snagu lokalne zajednice, želju i spremnost za suradnjom te mogućnost zajedničkog djelovanja u lokalnoj zajednici.

U 2013. godini (12. listopada), obilježavajući 20. godišnjicu Odreda, udruga je prvi put organizirala memorijalnu izviđačku akciju “Nitko da ne dođe do prijatelj drag”. Na njoj je sudjelovalo 250 sudionika: izviđača, učenika velikogoričkih osnovnih škola te podmlatka Gradskog društva Crvenog križa i Dobrovoljnih vatrogasnih društva na području Grada Velike Gorice. Od tada na memorijalu, koji je već postao tradicionalan, svake godine sudjeluje oko 200 osoba, izviđača, učenika osnovnih škola i najmlađih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada.

KULTURA I ZABAVA

Svake godine u siječnju organizacijske skupine u Odredu (jata i patrole) uključuju se u akciju hrvatskih muzeja „Noć muzeja“ i grupno posjećuju svake godine drugi muzej na području Grada Zagreba (Etnografski, Povijesni, Školski, Tehnički, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej suvremene umjetnosti). Uz to, članovi udruge organizirano odlaze na kazališne predstave i kino projekcije filmova za djecu.

Redovite su posjete programskih skupina Botaničkom vrtu u Zagrebu i Zoološkom vrtu u Zagrebu.

Članovi odreda uključuju se u Turopoljski fašnik u Velikoj Gorici, na kome u posljednje dvije godine osvajaju nagrade u kategoriji dječjih maskiranih skupina.

Odred već godinama redovito sudjeluju na Festivalu izviđačkih pjesama u Osijeku (FIPO), koji u studenom organizira lokalna izviđačka udruga Izviđački klub „Javor“.

DUHOVNOST

–          Posvećenost sebi,

–          Posvećenost drugome (prijatelju, roditeljima, učiteljima, osobama u potrebi),

–          Posvećenost duhovnom razvoju i duhovnim vrijednostima …

… tri su elementarne vrijednosti čiji razvoj potičemo izviđačkim aktivnostima i sustavom neformalne edukacije djece i mladih za kvalitetan život u prirodi i društvu te sa prirodom.

U tom smislu Izviđački odred „Tur“ već niz godina ostvaruje odličnu suradnju sa župnim zajednicama na području grada Velika Gorica: već 15 godina u crkve na području grada redovito donosimo „Betlehemsko svjetlo“ (svjetlo upaljeno u Betlehemu koje skauti raznose Svijetom s porukom mira, tolerancije i ljubavi među ljudima).

U cilju očuvanja uspomene na Tihomira Tomašića, nekadašnjeg izviđačkog voditelja u Velikoj Gorici, koji je od agresora u Domovinskom ratu pogubljen na Ovčari u Vukovaru, ali i prisječanja na sve branitelje poginule i stradale u Domovinskom ratu, Izviđački odred „Tur“ već svake godine u jesen organizira memorijalnu akciju „Nitko da ne dođe do prijatelj drag“.

AKTIVNOST U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Unazad petnaestak godina članovi Izviđačkog odreda „Tur“ redovito sudjeluju ili surađuju na organizaciji sljedećih manifestacija i aktivnosti:

–          Svjetskog dana pješačenja (Dana mobilnosti) u Velikoj Gorici

–          Dani europske kulturne baštine u Velikoj Gorici

–          „Zajedno više možemo“ (u organizaciji Policijske uprave zagrebačke i Grada Velike Gorice)

–          Velikogoričkog fašnika,

–          Goričkih večeri,

–          Turopoljskog Jurjeva u Velikoj Gorici,

–          Uništavanja korova ambrozije na području grada,

–          Donošenja Betlehemskog svjetla uoči Božića u sve Župne crkve na području grada

–          Vjerničkog hodočašća u Mariju Bistricu

–          Memorijal “Nitko da ne dođe do prijatelj drag”

Izviđački odred „Tur“ povremeno ima svoje predstavnike u Povjerenstvu za prevenciju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Grada Velika Gorica (Alen Konjević) i u Savjetu  mladih Velika Gorica (Jelena Pugelnik, Mario Dilberović – aktualni predsjednik Savjeta).

U cilju privlačenja srednjoškolske populacije Odred dogovara suradnju sa drugim subjektima u gradu na osmišljanju i provedbi cjelovitog projekta edukacije mladih za protupožarnu zaštitu, pružanje prve pomoći, komunikaciju sredstvima veza i preživljavanje u prirodi. Projekt bi se realizirao u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa, Zajednicom tehničke kulture te Javnom Vatrogasnom postrojbom Velika Gorica.

U 2015. konačno je ostvaren dugogodišnji plan osnivanja jedinstvenih izviđačko-vatrogasnih dječjih patrola, u suradnji s lokalnim DVD-om Velika Gorica, u cilju osposobljavanja djece i mladih za bolju skrb o prirodi i zaštitu od požara tijekom boravka u prirodi (na organiziranim izviđačkim aktivnostima).

PREVENCIJA DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA

Želja nam je biti sastavni i prepoznatljivi dio programa za mlade u lokalnoj zajednici, s kojom nastojimo ostvariti što užu suradnju. Isto tako, prepoznati smo i kao kontinuirani program Prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Velikoj Gorici.

Udruga je u više navrata imala predstavnika u gradskom Povjerenstvu za prevenciju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih, s ciljem vrednovanja i nadzora provedbe programa koji se u tu svrhu organiziraju i provode u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti izviđača posvećene su strukturiranoj organizaciji i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena djece i mladih, u prirodi, na čistom zraku i pod zrakama sunca, u društvu vršnjaka, kroz igru, natjecanje i zabavu prilagođenu uzrastu djece.

Svim sudionicima aktivnosti u organizaciji Izviđačkog odreda „Tur“ strogo je zabranjeno konzumiranje alkohola, duhanskih proizvoda i opijata i sudjelovanje na aktivnostima pod njihovim utjecajem, kako bi djeci i mladim bili pozitivan uzor.

Udruga je 2015. godine uključena u STOP program, alternativnih sankcija maloljetnicima koji su počinili prekršaje. Društveno korisni rad u udruzi, u trajanju pet sati, u 2015. godini odradio je jedan maloljetnik. Program se provodi u suradnji lokalne zajednice, policije i udruge sudaca za maloljetnike.

ZDRAVSTVENI ODGOJ

Uz to, valja istaknuti da članovi Izviđačkog odreda „Tur“ već niz godina, provodeći izviđački program, praktično provode sva četiri modula Zdravstvenog odgoja (i prije nego je formalno uveden u hrvatski školski sustav !!!).

Na višednevnim aktivnostima djecu se potiče na brigu o vlastitom zdravlju i higijeni (pranje zuba, kupanje, pospremanje stvari, odvajanje čistog od nečistog, pranje pribora za jelo, održavanje čistoće i higijene u šatoru i u sanitarnim prostorima kojim se koriste), aktivan i zdrav način života (jutarnja gimnastika, te sport, igra i natjecanje u različitim vještinama tijekom dana, redovita i zdrava prehrana). O djeci se vodi adekvatna briga i skrb tijekom cijelog dana (aktivnosti su strukturirane i provode se od ustajanja do lijeganja na spavanje) i tijekom noći (kada odrasli članovi dežuraju u cilju pomoći mlađima i sprečavanja svih neželjenih situacija koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost djece).

O štetnosti duhanskih proizvoda, droga i alkohola te posljedica preuranjenih seksualnih odnosa razgovara se s djecom na redovitim programskim aktivnostima.

UOČAVANJE I SVLADAVANJE PROBLEMA SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI DJECE

Ove je godine na međunarodnoj razini vrlo aktualno pitanje socijalne isključenosti djece (uvjetovane socijalnim, odnosno ekonomskim razlikama). Izviđački pokret primjenjuje metodu grupnog rada s poticanjem osjećaja pripadnosti grupi. Iz tog razloga svi članovi (neovisno o financijskim mogućnostima obitelji iz koje dolaze) na aktivnostima nose jednake Izviđačke košulje ili majice s logotipom udruge. U cijenu aktivnosti uključen je i topli obrok (za sve sudionike isto jelo) kako se djeca ne bi izdvajala. Aktivnosti izviđača uključuju obilazak i upoznavanje nepoznatih krajeva domovine i njihovih specifičnosti, a čime izviđači nastoje svim svojim članovima priuštiti izlete kakve neki roditelji nisu u mogućnosti priuštiti svojoj djeci (zbog neimaštine, bezidejnosti ili nedostatka vremena).

Skautizam nije slobodna aktivnost namijenjena (samo) djeci, već je stil života svih koji prihvačaju smjernice osnivača, britanskog lorda Roberta Baden Powella, a koje djecu i mlade potiću na otvorenost za usvajanje novih znanja, aktivan i zdrav način života te snošljivost prema različitostima među ljudima (po pitanju jezika/narječja, običaja, kulture, spola, boje kože, vjere, govornih i fizičkih anomalija, invaliditeta ili poteškoća u psihičkom/fizičkom razvoju).

Da je sve navedeno istinito i da zaista redovito provodimo navedene aktivnosti i metode rada – uvjerite se na portalu www.io-tur.hr

 Uz skautsko geslo: „Budi pripravan“

Pozdravljamo Vas našim

odredskim pozdravom:

„Čast svakome – Tur nikome“

 

Objavljeno, 25. rujna 2013., a posljednji put ažurirano: 11. ožujka 2016.

Predsjednik udruge

Alen Konjević