Za roditelje: “Logorovanje – da ili ne i zašto?”

Zašto na logorovanje?

Program logorovanje ima za cilj potaknuti sudionike da u potpunosti ispune svoje fizičke i umne potencijale.

Na logorovanju će svatko pronaći nešto za sebe – kreativne radionice poticat će kreativnost i inovativnost djeteta, radom u patroli učit će snalaženje u grupi i timski rad, kroz međupatrolna natjecanja i igre izgradit će timski i natjecateljski duh, a zabavljači će doći do izražaja na zabavnim večerima uz vatru. Na aktivnostima usmjerenim izviđaštvu uvježbat će snalaženje u prirodi uz iskorištavanje prirodnih resursa uz poseban naglasak na ekologiju i zaštitu prirode.

Ukratko, kao i čitav izviđački program, tako i program logorovanja ima za cilj kod sudionika potaknuti tri vrline – samostalnost, odgovornost te želju za istraživanjem.

Kako pripremiti dijete za logorovanje?

Ukoliko vaše dijete još nije bilo na logorovanju tada ne može ni zamisliti što ga sve čeka kad jednom dođe na mjesto logorovanja. Naći će se u situaciji u kojoj se malo tko nađe u njegovim godinama. Oko njega će biti 20-ak djece kao i on, koji će htjeti doći do izražaja i dokazati se kao i on. Cijelo vrijeme će raditi u grupi te će se morati prilagoditi takvom radu, tj. neće moći biti samo po njegovom, nego će sve odluke prije morati dogovoriti.

Logorovanje nije samo zabava i druženje – logorovanje je učenje uz igru, zabavu, ali i rad. Da, na logorovanju se mora i raditi. Za početak, morat će paziti na urednost svog šatora što će se svako jutro ocjenjivati. A svakih par dana vaše dijete bit će član dežurne patrole koja je zadužena za pomaganje u kuhinji, pranje suđa te će imati još par drugih obveza. Svakih par dana će morati 2 sata po noći provesti na straži… no ne brinite – uvijek stražari stariji s mlađim te iskusniji s neiskusnim.

Djeca moraju razumjeti da život na logoru ne ovisi samo o vođi logora te o predvodnicama i predvodnicima, nego i o njima samima. Jer ukoliko neki zadatak nije izvršen tada to osjeća cijeli logor.

Probajte djetetu objasniti da će dva tjedna spavati s prijateljem u šatoru, da će morati sam paziti na urednost svojih stvari, ima li što za obući, kad mu je nešto mokro da to i posuši te da proba biti obziran prema potrebama drugih i da sluša svoje predvodnike. A ukoliko ima nekih problema neka se povjeri svom predvodniku koji će mu uvijek pokušati pomoći.

Što očekivati?

Prvih par dana logorovanja svima je nešto teže. Djeca se nađu u novoj, nepoznatoj situaciji, možda prvi put bez roditelja, daleko od kuće, među novim ljudima koji neće trčati oko njega kako bi udovoljili svakoj njegovoj želji, već mu, naprotiv, postavljaju neke zahtjeve i zadatke. Zato će vas možda prvih par dana logorovanja nazivati vrlo nezadovoljan, ponekad i sa željom za povratkom kući.

Popričajte s njim i objasnite mu o čemu se radi. I takva se djeca prilagode situaciji već nakon 4 – 5 dana te uživaju poput ostalih vršnjaka. A uspješna prilagodba na nove uvjete još je jedan uspjeh na trnovitom putu razvoja njihove ličnosti!

Vjerujte da je vaše dijete u dobrim rukama stručnih i iskusnih voditelja iza kojih stoji dugogodišnji rad s djecom i mladima te koji su za vođenje patrola i logorovanja obučeni na posebnim tečajevima.

A kad zaborave na tugu ostaje samo radost i zabava!

Naše preporuke?

Pustite dijete da samo spakira stvari za logorovanje. Uskočite tek na kraju – da ne bi nešto zaboravilo. Jedino tako će znati kuda je što stavljeno i što je uopće sve ponio na logorovanje.

Samo jedna anegdota s logorovanja 2003. u Lokvama…                                                                                                                                 

… počinje kiša, a Pablo se šeće bez kabanice. Na pitanje gdje je kabanica izjavljuje da nema – mama nije spakirala. Nakon što ga pošaljemo da ipak bolje pregleda ruksak opet se vraća – bez kabanice. S nevjericom zovem Pablovu mamu, jer mi nije jasno kako je mogla poslati dijete na logor bez kabanice, na što mi gospođa kaže – Pablo ima spakirane dvije kabanice i kišobran!!!

Vrijeme na logoru je vrlo organizirano i točno se zna što se kada radi. Zato nemojte stalno zvati telefonom. Također ne tražite i ne očekujte od djeteta da ono vas stalno zove s logorovanja. Vjerujte mu i prepustite mu da se brine samo za sebe.
Prije odlaska na logorovanje priredit ćemo roditeljski sastanak – nemojte ga preskočiti! Na sastanku ćete, ukoliko već niste, moći upoznati ljude kojima ćete prepustiti svoje dijete na dva tjedna te saznati ili zatražiti dodatne informacije koje se tiču logorovanja.

Nemojte se libiti pitati nas i najmanju sitnicu. Naši e-mailovi i brojevi mobitela su vam uvijek otvoreni.

Preuzeto sa stranica O.I.Plavi pingvin

Mario Dilberović

Moje ime je Mario Dilberović. Rođen sam u Vinkovcima ratne 1993. godine. U izviđačima sam od drugog razreda osnovne škole i sada već mogu reći da je to moj način života, a ne samo hobby.