Draga ekipa vučića i izviđača,

prilažem vam dokument za izradu dva pokusa. Trebat će vam nekoliko dana kako biste vidjeli rezultate pokusa i donijeli zaključke tako da za ovaj zadatak imate cijeli idući tjedan. Rezultate, slike i zaključke pošaljite na moj mail jelena.pugi@gmail.com, a okvirni rok je petak 17.04.2020.

Sretno!

POKUSI-drugi dio