Zašto je igra važna za razvoj djece?

Trenutno pregledavate Zašto je igra važna za razvoj djece?

Nije dovoljno da dijete samo promatra i sluša, već i da samo otkriva i istražuje- dodirne, rastavi, sastavi, pomiriši i isproba jer time zadovoljava svoju znatiželju, ali i doživljajima potiče razmišljanje i zaključivanje što je temelj intelektualnog razvitka.
Dijete od rođenja istražuje svijet i otkriva svoje mogućnosti. Igra je primarni način učenja o sebi, drugima i okolini; univerzalna je, svoj djeci poznata, instinktivna te bitan dio odrastanja i formiranja osobnosti. Djetinjstvo bez igre i druženja s prijateljima je nezamislivo.

Predškolsko dijete većinu vremena provodi u igri, a razvoj, učenje i rad bit će uspješniji ukoliko se odvijaju kroz igru ili sadrže elemente igre. Kroz igru dijete uči, razvija se, otkriva sebe i svijet putem pokušaja i pogrešaka, eksperimentiranjem s različitim materijalima, zvukovima, sredstvima, istraživačkim i drugim načinima, igranjem uloga. Njome dijete razvija osjećaj sigurnosti, samostalnosti, samokontrole, kompetencije te razvija vještine na svim područjima (motoričke, emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine) te jača samopouzdanje. Nije dovoljno da dijete samo promatra i sluša, već i da samo otkriva i istražuje- dodirne, rastavi, sastavi, pomiriši i isproba jer time zadovoljava svoju znatiželju, ali i doživljajima potiče razmišljanje i zaključivanje što je temelj intelektualnog razvitka.

Motoričke vještine uključuju jačanje koordinacije pokreta, finu i grubu motoriku. Stječu se motoričkim aktivnostima kao što su puzanje, trčanje, skakanje, penjanje, provlačenje, bacanje, udaranje lopte, balansiranje…

Emocionalne vještine stječu se osjećanjem zadovoljstva/ugode koju igra pruža, povezivanjem s drugim osobama, građenjem/učenjem osjećaja i njihovog primjerenog izražavanja igranjem različitih uloga.

Kognitivne vještine uključuju razvoj kritičkog razmišljanja, povezivanja uzroka i posljedice, zaključivanje, poticanje mašte i rješavanje problema te kreativnosti (pretvaranjem i igranjem uloga dijete otkriva koje svijet sve mogućnosti i prilike pruža).

Socijalne vještine stječu se tako što dijete igrom uči kako pratiti smjer igre, poštivati pravila, čekati svoj red, surađivati, dijeliti, razvija odnose prvo s roditeljima, braćom, sestrama, prijateljima što sve doprinosi kasnije uspješnoj socijalnoj interakciji i stvaranju prijateljstva.

Govorne vještine potiču se u razgovoru djeteta s drugom djecom i odraslima, korištenjem riječi za omiljene igračke i aktivnosti, pjevanjem, recitiranjem, brojalicama osnažuje se jezično izražavanje
Samopouzdanje je vrlo važno za kasniji razvoj, a raste dok dijete otkriva, gradi, zaključuje, rješava probleme i ostvaruje ciljeve

Što trebamo znati o dječjoj igri:

  • Kroz igru djeca uče bolje
  • Igra priprema djecu za učenje u školi
  • Igra je zdrava – jača koordinaciju pokreta i stimulira mozak (potiče kreativnost i rješavanje problema)
  • Uči djecu novim stvarima i jača samopouzdanje
  • Igra je pravo djeteta (Prema Konvenciji o dječjim pravima)
  • Socijalne vještine koje uče pomažu im kasnije u socijalnim interakcijama i novim prijateljstvima
  • Omogućuje kontekst u kojem roditelji uče dijete primjerenom ponašanju, pravilima ponašanja, društvenim pravilima zajednice, odnosu prema drugima

Kako odabrati dobru igračku:

Da bi igra ispunila svoju svrhu važno je da je primjerena djetetu. Pri odabiru igračke važno je voditi računa o:
– Interesu djeteta
– Dobi djeteta – ako je igračku dijete preraslo biti će mu dosadna, a ako joj nije doraslo stvarati će mu nezadovoljstvo i narušiti samopouzdanje
– Sigurnosti – da nema oštrih rubova, oštećenja, sitnih dijelova, štetnih boja
– Higijeni – ako beba stavlja igračku u usta, voditi računa da je čista
– Kognitivnim sposobnostima djeteta da razumije kako se s igračkom rukuje
– Na koji način potiče aktivnosti djeteta
– Pomaže li mu u ostvarivanju kontakata s drugima
– Potiče li maštu, kreativnost, pronalaženje novih rješenja
– Što je igračka jednostavnija, pruža djetetu više mogućnosti za različite vrste igre te više potiče kreativnost i maštu.

Napisala: Dora Kralj, prof. socijalni pedagog

Mario Dilberović

Moje ime je Mario Dilberović. Rođen sam u Vinkovcima ratne 1993. godine. U izviđačima sam od drugog razreda osnovne škole i sada već mogu reći da je to moj način života, a ne samo hobby.