Zbor odlučio: “TUR” ponovno pristupa SIH-u

Trenutno pregledavate Zbor odlučio: “TUR” ponovno pristupa SIH-u
  • Autor objave:

Izvješće s redovite izvještajne sjednice Zbora Turopoljske udruge skauta “TUR” održane 05.03.2016. godine.

Sjednica Zbora, po Statutu najvišeg tijela odreda, održana je u subotu 05.03.2016. godine u odredskoj prostoriji u Kurilovečkoj 48. Sjednici se odazvalo 12 od 15 članova Zbora, a prema novom Statutu, uz punoljetne članove Odreda Zbor čini po jedan predstavnik roditelja svake programske skupine (jata ili patrole) izabran od roditelja na prethodno održanim informativnim susretima roditelja i programskih voditelja (temeljem članka 15.6. Statuta).

Gosti skupštine bili su Damir Pleša, predstavnik DVD Velika Gorica i četvero članova Odreda Izviđača “Vladimir Nazor” iz Karlovca, predvođeni načelnikom, Draganom Mladenovićem – Gagom. Uz pozdrave, svoju su spriječenost ispričali Krešimir Ačkar, pročelnik Upravnog odjela za školstvo, predškolski odgoj i šport Grada Velike Gorice te predsjednica Odreda izviđača “Savski gaj”.

12790973_858518237591114_9071265502977965841_n

Sjednicu je vodilo Radno predsjedništvo, koje po Statutu čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge. Jedini izvjestitelj po svim točkama Dnevnog reda bio je predsjednik Alen Konjević. Prema Dnevnom redu utvrđeno je da Zbor ima kvorum i može donositi pravovaljana odluke. Za zapisničara je izabrana Davorka Bećar, a Milana Konjević i Jelena Tojaga za ovjerovitelje Zapisnika.

Predsjednik je podnio izvješće o radu Odreda u 2015. godini (koje možete pročitati ovdje: IZVJESTAJ O AKTIVNOSTIMA U 2015.), te financijsko izvješće za 2015. godinu. Za lakšu usporedbu, istom su izvješću pridružene stavke financijskog plana za 2016. godinu (objedinjeno izvješće pročitajte ovdje: IZVJESTAJ I PLAN FINANCIRANJA – 2015-2016). Financijski plan izrađen je temeljem prijave programa Odreda za poboljšanja kvalitete odrastanja djece za 2016. godinu koji se provode na području Grada Velike Gorice, a temeljem Javnog poziva Grada Velike Gorice u svrhu dodjele financijskih potpora udrugama (Plan i Program rada možete pročitati ovdje:PROGRAM RADA ZA 2016 , PLAN AKTIVNOSTI ZA 2016 ).

Sva izvješća i planovi prihvaćeni su jednoglasno.

12794521_858518127591125_9034830374007845195_n

12794501_858518104257794_4458041734948924240_n

12821426_858518000924471_6662033657565932156_n

Nakon iznošenja argumenata “za” i “protiv” te poduže rasprave o problemima s kojima se Odred suočavao u prošlosti, razlozima zbog kojih je udruga istupila iz Saveza 2009. godine te opravdanosti odluke o ponovnom pristupanju, Zbor je većinom glasova donio odluku o udruživanju Turopoljske udruge skauta “TUR” u Savez izviđača Hrvatske. Odluka je donesena s osam glasova podrške inicijativi i četiri suzdržana glasa. Za predstavnike Odreda, prema broju registriranih članova i propisu, odnosno internom aktu SIH-a koji propisuje to pitanje, imenovani su redoslijedom: Alen Konjević, Jelena Tojaga, Mario Dilberović i Jelena Pugelnik.

Uz očekivanje realizacije programa prema usvojenom financijskom planu Zbor je donio odluku da članarina u 2016. godini iznosi 1.500,00 kn, uz mogućnost umanjenja ili oslobođenja, prema odluci Predsjedništva.

Pod točkom Dnevnog reda Inicijative, prijedlozi i pitanja, Zbor je podržao prijedlog Marija Dilberovića da se u programske aktivnosti Odreda omogući aktivnije uključivanje volontera, koji nisu članovi Skautskog/izviđačkog pokreta, a pod ovom točkom pozdrave udruga koje predstavljaju uz prigodne poruke iskazali su predstavnici DVD Velika Gorica i IO “Vladimir Nazor”.

828_858517994257805_9157703251974903017_n

12821436_858517964257808_745929103571615575_n